All posts tagged "Venaspåret"

  • Venaspåret fortsatt avstängt

    Venaspåret fortsatt avstängd av säkerhetsskäl då renovering av belysningen fortfarande pågår.   Venaspåret fortsatt avstängt en tid till- viktigt att inte vistas i spåret! Renoveringen av belysningen pågår fortfarande och området är därför forsatt avspärrat för allmänheten....

    • Posted mars 2, 2021
    • 0