All posts tagged "Veterinär service"

  • Jordbruksverket vill se bredare lösningar

    Jordbruksverket vill se bredare lösningar för att säkra veterinär service. Tillgång till veterinär service dygnet runt över hela landet har avgörande betydelse, såväl för djurskydd och smittskydd som för livsmedelsproduktionen, det civila försvaret och en levande landsbygd. Det...

    • Posted april 1, 2023
    • 0