All posts tagged "Vildsvinskött"

 • Efterfrågan på vildsvinskött ökar

  Under de senaste två åren har Jordbruksverket satsat på viltprojekt som haft som mål att nå ut med vildsvinskött till konsumenter. Nu ökar efterfrågan på vildsvinskött och Jordbruksverket sprider resultaten av de framgångsrika projekten vidare. Regeringen gav...

  • Posted juni 2, 2022
  • 0
 • Nya projekt ska öka konsumtionen av vildsvinskött

  Marknadsföring och förändrade attityder samt ökad tillgång i butik till såväl styckdetaljer som färs – det är exempel på åtgärder för att främja konsumtionen av vildsvinskött. Nu utlyser Jordbruksverket 5,5 miljoner kronor för projekt som ska bidra...

  • Posted juni 20, 2020
  • 0
 • Stor framgång för vildsvinsjägarna

  Livsmedelsverket har idag överlämnat en rapport med förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. Förslagen innebär bland annat, att det nu blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att detta har passerat en vilthanteringsanläggning....

  • Posted december 16, 2019
  • 0
 • Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas

  Vildsvinskött har blivit en allt viktigare naturresurs, men både vid slakt och vid senare hantering av kött bör man vara mycket noggrann med hygienen. Matförgiftningsbakterier är nämligen vanliga i den svenska vildsvinsstammen. Det visar Axel Sannö från...

  • Posted september 9, 2018
  • 0
 • Jägare måste få sälja vildsvinskött

  Antalet vildsvin i Sverige ökar och därigenom antalet viltolyckor i trafiken och skördeskador i lantbruket. Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund är överens om att vi behöver underlätta för jägarna att avyttra köttet. Idag får jägarna bara konsumera...

  • Posted mars 20, 2018
  • 0
 • Låt jägarna sälja vildsvinskött

  Svenska Jägareförbundet vill att småskalig försäljning av vildsvinskött direkt från jägarna ska bli tillåtet. Det skulle minska vildsvinsskadorna i jordbruket och öka tillgången på hållbart viltkött till konsumenterna. – Vi jägare känner ett ansvar att tillsammans med...

  • Posted september 4, 2017
  • 0