All posts tagged "Viltkameror"

  • Jägareförbundet tar viktigt steg i digital viltövervakning

    Med ny teknik får Svenska Jägareförbundet bättre kunskap om viltet, vilket ger ännu bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning. Därför kommer samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att fördjupas vad avser metoder för digital inhämtning av...

    • Posted februari 25, 2019
    • 0