Alla inlägg taggade "Vindkraft"

 • Invånarna i Örebro län vill ha mer vindkraft i sin egen kommun

  Sex av tio, 58 procent, anser att den egna kommunen bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige, medan 31 procent inte anser det, enligt ny Sifo-undersökning. – Vindkraften växer snabbast och gör att vi kan minska...

  • Skrivet maj 12, 2022
  • 0
 • Kraftig utbyggnad av vindkraft i landet – så ser det ut i Örebro

  Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Totalt fanns i slutet av förra året 97 vindkraftverk i Örebro län, med en sammanlagd...

  • Skrivet april 25, 2022
  • 0
 • Så kan försvarsmakt och vind­kraft samverka

  Försvarsmakten och vindkraftsbranschen vill ofta verka på samma platser. Därmed krockar deras intressen. En FOI-studie har kartlagt motsättningarna och lämnar förslag på hur de skulle kunna lösas. Motsättningarna mellan vindkraft och försvar får ökad aktualitet nu när...

  • Skrivet april 22, 2022
  • 0
 • Regeringen vill se snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

  Regeringen presenterade nyligen Sveriges första havsplaner om havsbaserad vindkraft. Detta som ett viktigt steg i klimatomställningen och för att kunna möta framtidens ökade energibehov. Nu får bland annat Energimyndigheten i uppdrag att se över områden som kan...

  • Skrivet mars 5, 2022
  • 0
 • Försvarsmakten säger oftare JA än NEJ till vindkraft

  Försvarsmakten förekommer allt oftare i debatten som den aktör som mest av alla försvårar energiomställningen genom att motsätta sig utbyggnad av vindkraft. Men detta stämmer inte. Aktörer som vill debattera frågan har ett ansvar att hålla sig...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Skinnskattebergs kommun säger nej till vindkraftparker

  Skinnskattebergs kommun säger nej till alla etableringar av stora vindkraftsparker i hela kommunen – inklusive den planerade vindkraftparken i Norrmogen i Lindesbergs kommun som bland annat påverkar området kring Röda Jorden i Skinnskattebergs kommun. ”Motvind Norrmogen uppmanar...

  • Skrivet maj 20, 2021
  • 0
 • Kraftig utbyggnad av hållbar vindkraft möjlig

  Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport. Men för att det ska vara möjligt måste vindkraften spridas ut över landet och...

  • Skrivet maj 7, 2021
  • 0
 • Vinden håller elpriset nere

  Inledningen på april har kantats av typiskt vårväder med vind, hagel och snö som emellanåt varvats med sol. Även om många väntar på den riktiga vårvärmen så har kylan och vinden bidragit till att elpriserna håller sig...

  • Skrivet april 15, 2021
  • 0
 • Motvind Norrmogen skriver öppet brev till politikerna i Lindesbergs kommun

  Föreningen Motvind Norrmogen – ett medborgarinitiativ för miljö och demokrati – har skrivit ett öppet brev till ledamöter och ersättare i Lindesbergs kommunfullmäktige: ”Vi vill höra hur ni ser på frågan om vindindustriområde vid Norrmogen och hoppas...

  • Skrivet mars 24, 2021
  • 0
 • Vindkraftens expansion kräver mer elnät

  Vindkraftens tillväxt är mycket stark. På bara tio år har kraftslaget gått från en marginell betydelse för den svenska elproduktionen till att i dag stå för 12 procent. Elen är välkommen för att klara den omfattande elektrifieringen...

  • Skrivet januari 28, 2021
  • 0