Alla inlägg taggade "Vinnova"

 • Lokalt | Halv miljon kronor för att ta fram ätbara prototyper till Örebro Universitet

  Färs på syrsor och mjölmask, ”ädelost” gjord på bönor och korv på svenskodlad lupin. Det är exempel på produkter som du i framtiden kan hitta i din livsmedelsbutik. I en ny satsning på att få fram klimatsmart...

  • Skrivet april 28, 2016
  • 0
 • Lokalt | Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

  I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter. Idéslussarna handlar om att ta...

  • Skrivet november 8, 2015
  • 0
 • Lokalt | Stor satsning på digitalisering av vården

  Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för...

  • Skrivet november 7, 2015
  • 0
 • Lokalt | Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

  Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.  Vinnova har i...

  • Skrivet november 3, 2015
  • 0
 • Lokalt | Toppbetyg för samarbete kring innovation

  Innovationsmyndigheten Vinnova ger Örebro universitets innovationsarbete tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet högsta betyg. God förankring, hög kvalitet och bra stöd till studenterna lyder omdömet. Landets tolv innovationskontor inrättades 2009 och har till uppgift att öka...

  • Skrivet oktober 8, 2015
  • 0
 • Lokalt | VINNOVA ger utökat stöd till Inkubera

  VINNOVA har beslutat att ge fortsatt och utökat stöd till Inkubera. Inkubera är en av 18 inkubatorer i landet som blivit antagna till VINNOVAs Excellensprogram för inkubatorer. Stödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva...

  • Skrivet oktober 7, 2015
  • 0
 • Hälsa | Vad vet vi om barn och ungas psykiska hälsa

  Mår svenska barn och unga allt sämre – eller inte? Hur mäts psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd? Och vad innebär egentligen dessa begrepp? De statliga forskningsråden Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA ger nu ut en...

  • Skrivet januari 31, 2015
  • 0