All posts tagged "Vision"

 • Karlskoga till final i Årets kulturkommun 2024

  Fackförbundet Vision utser den 5 december Årets kulturkommun 2024, Karlskoga är en av tre finalister. – Vision vill lyfta fram kommuner som även i bistra ekonomiska tider arbetar för att kulturen ska kunna berika människors liv och...

  • Posted november 23, 2023
  • 0
 • Klimatombud i Örebro kommun vill göra jobbpendlandet mer hållbart

  Fackförbundet Vision vill möjliggöra för medlemmar att minska sin klimatpåverkan på jobbet, nu tar därför Visions fackliga klimatombud Charlotte Bäck i Örebro kommun initiativ för hållbar jobbpendling. Klimatombudet vill ha subventionerat eller gratis kollektivavtalskort för alla anställda....

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Utmaningar inom socialtjänsten så är läget i Örebro kommun

  Nyligen kom en rapport från fackförbundet Vision som beskriver svårigheter att rekrytera personal till Sveriges socialtjänster. I Örebro kommun är läget inte lika akut som i andra delar av landet, tack vare flera års arbete med att...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • Brist på socialarbetare i Örebro län

  Behovet av personal till socialtjänsterna i det område där Örebro län ingår är akut, det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Nära åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera och behålla personal. Samtidigt uppger drygt hälften...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Lönerna behöver höjas ordentligt

  Den 1 september överlämnade det landsomfattande nätverket ”Löneuppror tandsköterskor”, namnunderskrifter till politiker i regionerna. Med namninsamlingen vill tandsköterskorna visa på allmänhetens stöd gällande kravet på högre lön. Vision, som organiserar tandsköterskor inom Folktandvården, stödjer initiativet. Bakom namninsamlingarna...

  • Posted september 3, 2023
  • 0
 • Glädjande att socionomutbildningen ses över

  Fackförbundet Vision, som organiserar chefer och medarbetare inom socialtjänsten, välkomnar beslutet att se över socionomutbildningen för att ge socialsekrterare verktyg att arbeta brottsförebyggande. Att socionomutbildningen anpassas till dagens verklighet är något som Vision länge efterfrågat. – Många...

  • Posted augusti 21, 2023
  • 0
 • Blå värdekedjan och beredskapen för livsmedel ska stärkas

  Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på en långsiktig vision för den blå värdekedjan i Sverige, från fartyg till konsument, avseende arter som bland annat sill och skarpsill. Syftet är att...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0
 • Fler offentliga arbetsgivare bör erbjuda anställda förmåner

  Allt för få anställda i offentlig sektor erbjuds förmåner av sina arbetsgivare, det visar en enkät som undersökningsföretaget Infostat gjort på uppdrag av Vision. De mest önskvärda jobbförmånerna är lunchkort, periodkort i lokaltrafiken, drivmedelsförmån och förmånscykel. –...

  • Posted maj 29, 2023
  • 0
 • Fler vårdadministratörer ger mer tid för patienterna

  Fler vårdadministratörer i Region Örebro ger mer tid för patienterna, det är brist på vårdadministratörer i Örebro län. Det leder till att läkare och sjuksköterskor behöver lägga mer tid på administration i stället för att ägna sig...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0
 • Politiker i Örebro län uppmanas att satsa

  Politiker i Örebro län uppmanas att satsa på sina medarbetare, kommuner och regioner står inför stora utmaningar, såväl ekonomiska som kompetensmässiga. Välfärdens behov är stora och medarbetarna har en nyckelroll för att säkerställa leverans och kvalitet. Vision...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0