Alla inlägg taggade "WHO"

 • Covidvaccin: Sverige måste lyssna på de fattiga ländernas krav

  Världshandelsorganisationen WTO möttes för att diskutera förslaget om att frångå immaterialrätt, bland annat patent, under den pågående coronapandemin. Förslaget stöttas av runt 100 låg- och medelinkomstländer i världen. Läkare Utan Gränser skriver i en debattartikel i Aftonbladet...

  • Skrivet mars 12, 2021
  • 0
 • Var 16:e sekund föds ett dödfött barn

  Nästan två miljoner dödfödda barn föds varje år världen över, enligt en ny rapport från UNICEF, WHO, Världsbanken och UNDESA. Corona­pandemins påverkan på vården riskerar nu att förvärra situa­tionen med ytter­ligare 200 000 död­födda under det kommande...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • FN:s hälsoorgan WHO får 430 miljoner kronor av Sida

  Över 9 miljoner fall av covid-19 har bekräftats runt om i världen och mer än 500 000 människor har avlidit. I den globala kampen för att begränsa coronaviruset spelar Världshälsoorganisationen, WHO, en central roll. Sida har nu...

  • Skrivet juli 7, 2020
  • 0
 • Djurskyddsorganisationer uppmanar WHO att stödja globalt förbud för handel med vilda djur

  På Världshälsodagen uppmanade WHO av 241 djurskyddsorganisationer att stödja kraven på ett globalt förbud för användning av vilda djur i medicin och handel med vilda djur för att skydda människoliv. “Vi uppmanar WHO att rekommendera regeringar över...

  • Skrivet april 13, 2020
  • 0
 • Global undersökning ska förbättra informationsflöden i kampen mot Covid-19

  Internationella Handelskammaren (ICC) och Världshälsoorganisationen (WHO) lanserar idag en världsomspännande undersökning för att identifiera den privata sektorns utmaningar i spåren av Covid-19. Resultaten ska bidra till arbetet mot virusets spridning och för att hindra en ekonomisk kollaps...

  • Skrivet april 11, 2020
  • 0
 • WHO underskattar coronavirusets spridning

  Coronaviruset kan ha större förmåga att spridas än enligt de skattningar som världshälsoorganisationen WHO arbetar efter. Det visar en genomgång av studier om virusets överförbarhet som forskare vid bland annat Umeå universitet har genomfört. – Vår genomgång visar...

  • Skrivet februari 14, 2020
  • 0
 • Stor studie visar hur städer kan få fler att gå

  Örebro var med i det stora forskningsprojektet som visar att människor är mer benägna att gå till fots om de bor, arbetar eller studerar i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. En stor europeisk...

  • Skrivet september 25, 2019
  • 0
 • Ungas psykiska ohälsa i världens strålkastarljus

  Idag onsdag 10 oktober är det Världshälsodagen för psykisk hälsa, WHO World Mental Health Day, som i år fokuserar på ungas psykiska ohälsa. Utvecklingen är oroande, i hela världen liksom i Sverige. Färsk statistik från Försäkringskassan som det digitala hälsoföretaget Yogobe...

  • Skrivet oktober 10, 2018
  • 0
 • EU-projekt för skydd av cyklister och fotgängare

  Mer än en fjärdedel av de trafikdödade år 2010 var gångtrafikanter och cyklister enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Varje år avlider ungefär 335 000 oskyddade trafikanter på grund av trafikolyckor, vilket visar storleken på problemet. EU-projektet Prospect avser att...

  • Skrivet augusti 21, 2018
  • 0
 • Enkel lösning som kan minska spridningen av könssjukdomar bl a gonorré

  Antalet fall av t ex gonorré ökar i Sverige och mellan 2016 och 2017 var ökningen 44% enligt Folkhälsomyndigheten. Bland män som har sex med män var ökningen 59%. Från WHO kommer samtidigt larm om resistenta bakterier. För...

  • Skrivet juli 10, 2018
  • 0