All posts tagged "WSP"

 • Naturen i topp över det viktigaste att ha i närheten av sin bostad

  Naturen har varit både tillflyktsort och mötesplats för många under pandemin. Faktum är att grönområden hamnar högre upp på prioriteringslistan än andra servicefunktioner som livsmedelsbutiker och vårdcentraler när det kommer till frågan vad som är viktigast att...

  • Posted juni 10, 2021
  • 0
 • Resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare – ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin

  Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan Covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt...

  • Posted januari 11, 2021
  • 0
 • Kollektivtrafik ger miljonbesparingar för sjukvården

  En ny rapport från WSP visar att kollektivtrafiken leder till färre personskador i trafiken, ökad vardagsmotion och minskade utsläpp av luftföroreningar. Alla dessa fördelar innebär minskade kostnader för hälso- och sjukvård. Till exempel visar beräkningar att vardagsmotionen...

  • Posted april 19, 2019
  • 0
 • Sverige riskerar att gå över ån efter vatten i jakten på el

  Sveriges nya regering vill förbjuda försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar redan till år 2030. Omställningen får aktörer inom branschen att vädra morgonluft och kräva en snabb utbyggnad av elnätet. När det handlar om att använda...

  • Posted april 7, 2019
  • 0
 • Så kan fordonsattacker försvåras med stadsplanering

  Konst, bänkar eller träd skapar inte bara en trevlig plats, utan kan också vara viktiga skyddsbarriärer mot fordonsattacker. WSP har på uppdrag av SKL tagit fram en handbok kring hur utformning och förvaltning av offentliga platser bör...

  • Posted oktober 28, 2018
  • 0
 • WSP vann uppdraget för Godsstråket genom Bergslagen

  WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för Godsstråket genom Bergslagen. Uppdraget, som avser delen Hallsberg-Stenkumla, startar i höst och pågår fram till 2026. Godsstråket genom Bergslagen går från...

  • Posted november 16, 2017
  • 0