Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

Av på 22 december, 2018
eHälsomyndigheten ansvarar för Högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket enskilda har betalat för de läkemedel de hämtat ut på recept.

Från och med den 1 januari 2019 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 250 kronor till 2 300 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek, första gången efter årsskiftet, kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan.

Höjningen beror på att rabattstegen i högkostnadsskyddet är kopplade till prisbasbeloppet som för 2019 har höjts till 46 500 kronor.

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 300 kronor under en 12-månadersperiod för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. I tabellen nedan framgår vilka extrabelopp som invånarna får betala efter årsskiftet för att hamna rätt i högkostnadsskyddets rabattrappa.

Betald egenavgift före 1 januari 2019 Extra belopp att betala
0 – 1 125 kr 0 kr
1 125 – 1 635 kr 12,50 kr
1 636 – 2 096 kr 24,43 kr
2 097 – 2 250 kr 37,73 kr

Effekterna av det höjda taket i högkostnadsskyddet kan vara svåra att förutse för den vanliga apotekskunden. Det beror bland annat på högkostnadsskyddets konstruktion med olika rabattsteg och att rabatten beräknas på den sammanlagda varukostnaden.

För att underlätta för apoteken och deras kunder har vi tagit fram ett nytt faktablad om höjningen som förklarar förändringen, säger Camilla Hallström, enhetschef på eHälsomyndigheten.

Frikort: 
Den som betalat 2 250 kronor senast 2018-12-31 och uppnått frikort behåller frikortet så länge det gäller.

Faktabladet om höjningen finns på: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/nationella-e-recepttjanster/hogkostnadsdatabasen/

Mer om hur högkostnadsskyddet fungerar finns på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats: https://www.tlv.se/apotek/hogkostnadskyddet/sa-fungerar-hogkostnadsskyddet.html

Ekonomi | Hälsa
Örebronyheter

eHälsomyndigheten ansvarar för Högkostnadsdatabasen, det register som samlar uppgifter om hur mycket enskilda har betalat för de läkemedel de hämtat ut på recept. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in