Tamarinden tar nästa steg i sitt förverkligande

Av på 29 september, 2021

Örebros kommande bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen tar nu ett steg närmare förverkligandet att bli en smart och hållbar stadsdel där husen delar energi på ett sätt som aldrig gjorts förut. Utbyggnaden av infrastrukturen har redan påbörjats och under 2022 kommer de första husbyggnationerna att starta.

Området beräknas vara klart senast 2030 och kommer bland annat rymma ca 700 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola, parker och ett unikt energisystem.

– Örebro kommun tar klimat- och miljöutmaningarna på allvar. När kommunen växer ligger fokus på att bygga bostadsområden som minskar klimatavtrycken och skapar goda levnadsmiljöer för örebroarna. I Tamarinden testar vi ett nytt och mer energieffektivt sätt att bygga en stadsdel. Detta genom samarbeten med en rad olika aktörer, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Tamarinden är ett spännande samarbete mellan Örebro kommun, ÖBO, E.ON, Epiroc, Kumbro samt byggaktörerna ÖBO, Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet. Ambitionen är att Tamarinden ska vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga mer energismart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

– Tamarinden kommer att präglas av smarta lösningar där byggnaderna är tänkt att reducera, producera, lagra och dela energin med varandra. Gatorna och parkerna i området kommer omges av grönska och främja möten och aktiviteter, samtidigt möjliggöra för en hållbar mobilitet för de som bor där. Totalt rör det sig om ett 5 hektar stort område med ca 700 bostäder. Man kan redan nu se det nya gatuområdet som slingrar sig genom området, säger Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör Örebro kommun.

Branschöverskridande samarbeten

Arbetet med att utveckla Tamarinden medför oväntade och branschöverskridande samarbeten som exempelvis det med Epiroc. Att lagra energi till och från byggnaderna i Epirocs återanvända gruvmaskinsbatterier, är ett både smart och hållbart exempel på hur kloka idéer från olika branscher skapar synergieffekter.

– När batterierna i Epirocs gruvmaskiner inte längre användas kan de med fördel få nytt liv i andra applikationer. Applikationer som bostadsbygget Tamarinden. Tamarinden kommer kunna tillverka sin egen energi med hjälp av solpaneler och lagra energin i våra batterier. Det som är riktigt intressant är hur oväntade samarbeten plötsligt uppstår och vi tillsammans ser synergier och en förändring som kan driva samhället framåt, säger Erik Svedlund, Head of Marketing – Rocvolt Business Development, Epiroc.

Vi tar klimatutmaningen på allvar

Att bygga mer smarta städer innebär utmaningar inom en rad olika områden. I Tamarinden jobbar vi med detta utifrån fem temaområden som finns presenterade på webbplatsen. Ett stort fokus i projektet med Tamarinden handlar om att dela energi och hitta smarta, hållbara tekniska lösningar för detta.

– Vi måste systematiskt se över vårt sätt att bygga samhällen för att minska våra klimatutsläpp. Det medför även förändrade sätt att bygga tekniska system som gör husen smarta tillsammans. Örebrobostäder har erfarenhet och vi vill nu skala upp vårt arbete i ett projekt som Tamarinden, säger Jonas Tannerstad, chef el och automation, ÖBO.

Örebro | Sörbyängen
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in