Teaterföreställningen BLÅST!? – konsumentrådgivning till Örebros gymnasieelever

Av på 11 november, 2013

Under veckorna 46-47 är Teater Martin Mutter tillsammans med konsumentrådgivare Mikael Ekman ute på turné på gymnasieskolorna och ger föreställningen Blåst!? Totalt spelas 14 föreställningar för drygt 2 100 gymnasieelever i årskurs 3.

Bakgrund och syfte
Konsumentrådgivningen i Örebro kommun har i uppdrag att arbeta förebyggande, främst riktat till ungdomar och unga vuxna. Konsumentrådgivarna besöker skolorna och ger information i konsumenträtt. Det är ca 7 000 elever på gymnasieskolorna i Örebro och det är svårt att nå alla elever med endast två konsumentrådgivare. Det kan också vara svårt att intressera eleverna för konsumenträtt genom ett vanligt informationstillfälle.

Det fanns alltså ett behov av att nå flera ungdomar samtidigt på ett roligare och mer tillgängligt sätt. Därför uppkom idén om en konsumentteater som behandlar konsumenträtt i dramatiserad form ur ungdomars perspektiv. Under gymnasietiden fyller ungdomarna 18 år och blir därmed myndiga och kan därför ingå avtal. Det blir mer och mer komplicerat att vara konsument i och med e-handel och den tekniska utvecklingen och det finns därför ett starkt behov att förbereda de unga och ge dem ökade kunskaper i konsumenträtt.

Mål
•Att på ett nytt och nyskapande sätt presentera frågor runt konsumenträtt riktat till ungdomar.
•Att nå fler ungdomar genom en roligare och tillgängligare form.
•Att ge ungdomar ökade kunskaper om sina rättigheter som konsumenter.

Starten av teaterprojektet var hösten 2012 då det gavs tio föreställningar på gymnasieskolorna i Örebro kommun. Blåst!? är ett samarrangemang mellan Konsumentrådgivningen/Kultur- och fritidsförvaltningen, Gymnasieförvaltningen, Teater Martin Mutter med stöd av Örebro läns landsting.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in