Testning blir lidande när regionerna snålar med löner

By on 23 december, 2020

Regionerna har brist på och svårt att rekrytera biomedicinska analytiker, som bland annat analyserar covid-19 tester. Trots det erbjuds de inte marknadsmässiga löner, utan får nästan halva lönen jämfört med privat sektor.

– Helt fel tid att snåla med lönen till denna profession, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Fackförbundet Naturvetarna har genomfört en undersökning om lön och arbetsmiljö bland biomedicinska analytiker i regionerna. 

9 av 10 känner sig inte värdesatta

Studien visar att 9 av 10 inte känner sig värdesatta av sin arbetsgivare, då löneläget är för lågt. 8 av 10 svarar att löneförhöjningarna inte speglar deras goda prestationer. Runt hälften uppger att det finns få möjligheter till att göra karriär inom regionen.

Enligt en nyutkommen rapport från Saco har denna yrkesgrupp en så låg lön sett under en livstid, att deras studier inte betalar sig. De hade tjänat mer på att gå in i ett annat yrke direkt efter gymnasiet.

Många lämnar för privat sektor

Dessa faktorer gör att många väljer att gå över till privat sektor. Närmare 25% har bytt från att arbeta inom regionen till privat sektor under de senaste åren.

Det här är ett stort problem för sjukhusen. De behöver både behålla och rekrytera fler BMA. Att då inte erbjuda marknadsmässiga löner är en strategi dömd att misslyckas, både vad gäller nyrekrytering som att behålla befintlig personal, säger Per Klingbjer.

Cheferna delar bilden att lönen är för låg

Naturvetarna har också ställt frågor till ett femtontal chefer i regionerna. De uppger att biomedicinska analytiker har en central kompetens inom hälso- och sjukvården. Över 90% av de tillfrågade säger att det råder stor brist på kompetensen. De delar också bilden av att lönen är för låg.

Att det råder stor brist på utbildad personal inom området, skapar stress och påverkar arbetsmiljön negativt i regionerna. I den pressade situationen under pandemin har denna problematik förstärkts.

Ny lönestrategi krävs

Naturvetarna anser att regionerna nu bör tänka om gällande sin lönestrategi för biomedicinska analytiker, och i stället ge denna yrkesgrupp en marknadsmässig lön. På så sätt kommer man kunna bibehålla och nyrekrytera denna viktiga resurs, och en större bemanning kommer i sin tur leda till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

– Ett första steg i detta arbete är att säkerställa att denna grupp prioriteras vid kommande lönerevision och får ett påslag som är bättre än märket, säger Per Klingbjer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvetarna

You must be logged in to post a comment Login