Thailand: Stora brister i landets flyktinglagstiftning utsätter tusentals för fara

By on 30 september, 2017

I en ny rapport som släpps nu avslöjar Amnesty International stora brister i Thailands flyktingpolitik. Med världens snabbast växande flyktingkris i sitt närområde måste landet vidta åtgärder för att erbjuda skydd och rättslig status till flyktingar och människor som vill söka asyl i landet.

  • Myndigheter måste upphöra med att tvinga tillbaka rohingya-flyktingar som kan riskera förföljelse i Burma
  • Thailand bör erbjuda flyktingar i landet rättslig status och formellt skydd

Rapporten Between a Rock and a Hard Place tar upp flera misslyckanden i den thailändska regeringens flyktingpolitik som har haft en förödande inverkan på både flyktingar som befinner sig i landet och de som försöker söka skydd där. Ett exempel är att thailändska flottan används för att tvinga tillbaka båtar med tusentals desperata rohingya-flyktingar och bangladeshier som försöker nå thailändskt territorium, liksom att man återsänder flyktingar till platser riskerar tortyr och andra grova människorättskränkningar. I flera fall har den thailändska regeringen gett efter för påtryckningar från utländska regeringar och skickat tillbaka människor till länder där de riskerar att utsättas för livsfara.

Brister i Thailands rättsliga regelverk innebär att flyktingar och människor som vill söka asyl saknar legal status i Thailand, de vilket gör dem särskilt utsatta. Detta gäller särskilt de drygt 7000 människor som vill söka asyl som lever i stadsområden.

Enligt thailändsk lag kan flyktingar som lever i stadsområden gripas när som helst eftersom de betraktas på samma sätt som andra utlänningar som saknar formellt tillstånd att resa in i eller vistas i landet. De som fängslas skickas i regel till förvar där de kan hållas på obestämd tid under fruktansvärda förhållanden, något som beskrivs som “värre än fängelse” av flyktingrättsjurister.

Flyktingar i Thailand lever ofta under eländiga förhållanden och på grund av deras rädsla för att bli fängslade håller sig många i hemmet och blir därför avskärmade från socialt umgänge. Många kämpar med att hitta ett arbete, få tillgång till sjukvård och få maten att räcka till.

I vad som kan ses som påtvingade återvändanden väljer många att ge upp och resa tillbaka till sina hemländer för att slippa det outhärdliga livet som flykting i Thailand.

Thailand är det land i Sydostasien där det finns flest flyktingar, men landets tillfälliga lösningar för att hantera kriser räcker inte för att erbjuda dessa människor ett ordentligt skydd, säger Audrey Gaughran, chef för globala frågor på Amnesty International. 

– Den thailändska regeringen måste omvandla retorik till konkreta åtgärder och – i stället för att ge vika för krav från utländska regeringar om att skicka tillbaka människor på flykt – arbeta för att säkerställa att flyktingars rättigheter är skyddade enligt thailändsk lag. 

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login