Thailand – värnpliktiga utsätts för trakasserier och sexuella övergrepp

Av på 24 mars, 2020
På illustrationen syns "huvuddopp" - en form av straff som värnpliktiga ofta utsätts för. De måste stanna i positionen, ofta mot het betong eller asfalt, i upp till en halvtimme.©Wana Wanlayangk

En ny rapport från Amnesty International avslöjar hur militären i Thailand rutinmässigt utsätter värnpliktiga för misshandel, förnedring och sexuella övergrepp. Rapporten “We were just toys to them” dokumenterar ett utbrett och mångårigt mönster av övergrepp mot värnpliktiga, däribland flera fall av våldtäkter.

Övergrepp mot värnpliktiga i den thailändska militären har varit en “öppen hemlighet” sedan länge. Vår utredning visar att sådan misshandel inte är ett undantag utan snarare en regel, och avsiktligt nedtystat inom militären, säger Clare Algar, chef för Amnesty Internationals research-och påverkansavdelning. Värnpliktiga beskrev hur deras överordnade och tränare brutalt misshandlade dem med tillhyggen, utsatte dem för sexuella övergrepp och tvingade dem att träna tills de tappade medvetandet. Alla i beslutskedjan är ansvariga för den här kulturen av våld och förnedring. De thailändska myndigheterna måste omedelbart vidta åtgärder för att få ett stopp på de här övergreppen och förnedringen, och det måste göras innan den årliga mönstringen. De måste också tillsätta en undersökningskommission för att utreda dessa brott.

Rapporten bygger på 26 intervjuer med såväl tidigare värnpliktiga som personer som nu gör värnplikten som befälhavare och officerare. Nuvarande och tidigare värnpliktiga beskrev en rad handlingar som var utformade för att förnedra – till exempel att tvingas hoppa ner i septitankar eller att tvingas äta “som hundar” genom att bara använda munnen.

Rapporterna av sexuella övergrepp och förnedring var utbredda. Intervjupersoner beskrev bland annat hur de blivit tvingade av deras befälhavare att onanera framför varandra och flera beskrev hur de blivit utsatta för sexuella övergrepp eller bevittnat den typen av övergrepp. Homosexuella värnpliktiga eller de som antagits vara homosexuella beskrev hur de rutinmässigt utsattes för sexuellt våld, trakasserier och diskriminering.

En majoritet av de värnpliktiga berättade för Amnesty att de hade blivit utsatta för eller bevittnat sexuella övergrepp, eller hört om det från de som blivit utsatta. Bara två personer sa att de inte hört talas om detta.

Amnesty dokumenterade bland annat tre fall av våldtäkt och två andra fall där värnpliktiga blev tvingade att utföra “sexuella tjänster” för befälhavare, vilka troligen klassas som våldtäkter. De flesta, men inte alla, av de som utsattes för våldtäkter identifierade sig själva eller beskrevs som homosexuella.

Bakgrund
Mönstringen i Thailand äger rum i början av april varje år, vid lokala rekryteringscenter runt om i landet. Unga män får gå igenom fysiska och psykiska tester innan de godkänns som värnpliktiga. Kvinnor behöver inte göra någon värnplikt.

2018 antogs 104 734 unga män till värnplikten. 356 978 hade kallats till mönstring. De flesta värnpliktiga gjorde sin militärtjänst i armén. Militärtjänsten inleds två gånger per år, i april-maj och oktober-november. Den 13 mars 2020 tillkännagav thailändska myndigheter att militärtjänstgöringen som skulle inledas i april försenas med flera veckor på grund av corona-pandemin.

Alla värnpliktiga måste genomföra tio-tolv veckor lång grundutbildning innan de går vidare till specifika förband där vidareutbildning eventuellt kan komma att krävas.

Världen
Örebronyheter

Källa Amnesty International

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in