Ticket Privatresor gjorde sitt näst bästa resultat någonsin 2012.

Av på 23 maj, 2013

– Ticket Privatresor ökade försäljningen med 15 procent i Norden.

Försäljningen i Norden ökade med 15 procent under 2012, jämfört med föregående år, och uppgick till 4 209 (3 653) MSEK, vilket är den högsta nivå som hittills uppnåtts.

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 38,5 (24,7) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 33,3 (18,9) MSEK. Det innebär att Ticket Privatresor Norden gjort sitt näst bästa resultat någonsin.

Privatresemarknaden påverkades negativt under året av bland annat den instabila ekonomiska situationen i Europa och flera flygbolagskonkurser. Det dåliga sommarvädret påverkade försäljningen positivt.

Ticket Privatresors försäljning i Sverige, som är företagets största marknad, ökade med 12 procent jämfört med 2011. Det kan jämföras med Svenska Resebyråföreningens (SRF) statistik över privatreseförsäljningen genom resebyråer, inkluderat renodlade onlineresebyråer, som visade på en försäljningsökning med 1 procent. Det innebär att Ticket Privatresor fortsätter att ta marknadsandelar i Sverige.

– Det är mycket glädjande att vi gjorde ett så positivt resultat 2012, det näst bästa resultatet i Tickets historia. Jag är mycket stolt över resultatet och att vi fortsatt att ta marknadsandelar i såväl butik som på Internet under året. Tickets duktiga medarbetare har stor del i det och jag vill rikta ett stort tack till dem. Vi fortsatte att ta marknadsandelar under året, trots det svagare marknadsläget. Det stärker mig i min övertygelse att de satsningar vi genomförde under 2012 är helt rätt, säger Ticket Privatresors VD Katarina Sjögren Petrini.

Ticket fortsatte under året den offensiva satsningen på sin trekanalsstrategi som innebär försäljning och service via butiker, telefon och Internet. Webbplatserna fick ett nytt utseende som är mer användarvänligt och gör det tydligare och enklare för kunderna att hitta det de söker. Den nya webben med integration av den kunskap och kompetens som finns i Tickets butiker bidrog till att försäljningen via Internet ökade med cirka 60 procent jämfört med 2011. I slutet av året gick Ticket in på den finska marknaden med Ticket.fi. Ett flertal butiker renoverades och integrerades i Tickets nya butikskoncept. Fyra butiker lades ner under året och en ny öppnades.

– Kunderna ställer allt högre krav på service och rådgivning. Vi har därför fortsatt satsningen på kompetensutveckling av våra medarbetare. Vår unika kombination av personlig rådgivning, funktionella och användarvänliga webbplatser, attraktivt utbud och hög tillgänglighet gör det enkelt för våra kunder att köpa rätt resa, säger Ticket Privatresors VD Katarina Sjögren Petrini.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in