TikTok stärker riktlinjer för att främja säkerhet

Av på 8 februari, 2022
Arkivbild

Idag presenterar TikTok uppdateringar av sina community-riktlinjerna för att stödja communityts välbefinnande och plattformens integritet. Uppdateringarna innefattar flera åtgärder, så som en förstärkning av riktlinjer kring farliga handlingar och utmaningar samt ett utvidgat förhållningssätt gentemot ätstörningar.

Man släpper även sin kvartalsvisa Community Guidelines Enforcement Rapport, som bland annat visar att 91 miljoner videor som har brutit mot reglerna har tagits bort under Q3 2021.

Uppdateringarna förtydligar och utökar vilka typer av beteenden och innehåll som TikTok kommer att ta bort från plattformen eller inte göra kvalificerat för rekommendationer i För dig-flödet. TikTok stärker rutinmässigt sina skyddsåtgärder för att användare fortsatt ska kunna mötas, skapa och njuta av community-driven underhållning på lång sikt.

”På TikTok ska människor kunna uttrycka sig kreativt och bli underhållna i en säker och välkomnande miljö. Genom att lyssna på vårt communitys feedback, vårt Safety Advisory Council och andra experter arbetar vi kontinuerligt med att utveckla plattformen och community-riktlinjerna för att hålla vår gemenskap en säker och säker plats”, säger Liv Sandberg, VD, Global Business Solutions på TikTok Nordics.

Community-riktlinjerna stödjer detta genom att fastställa en uppsättning normer för att användare ska förstå vilken typ av innehåll som ska skapas på plattformen och så att tittarna vet vad de ska rapportera. Riktlinjerna tar hänsyn till nya trender eller hot som observerats på internet och plattformen.

Några av de viktigaste uppdateringarna som presenteras idag och som kommer implementeras under de närmaste veckorna inkluderar:

  • Vidareutveckling av policyn mot farliga handlingar och utmaningar. TikTok fortsätter att anta strategin som tidigare presenterats för att förhindra att sådant innehåll, inklusive självmordsbluffar – sprids på plattformen. Detta kommer nu att markeras mer detaljerat i en separat kategori i riktlinjerna. Som en del av plattformens pågående arbete att hjälpa communityt förstå onlineutmaningar och att vidta försiktighet när man har roligt har TikTok arbetat med experter för att lansera fyra hjälpande steg för att bedöma innehåll – stanna upp, tänker efter, fatta beslutet och agera. Community-medlemmar kan se dessa steg på #SaferTogether hubben på upptäcksidan under det kommande veckorna.
    Utökande av förhållningsättet gentemot ätstörningar. Plattformen tar redan bort innehåll som förespråkar ätstörningar och kommer nu att utökas till att ta bort innehåll som förespråkar ohälsosamt ätbeteende. Denna förändring görs i konsultation av ätstörningsexperter, forskare och läkare då TikTok förstår att människor kan kämpa med ohälsosamma matvanor och beteenden utan att ha en diagnos. Målet är att erkänna fler symptom, som övertränande eller kortvarig fasta, som kan vara tecken på ett potentiellt problem.
  • Förtydligande av hatfulla ideologier som är förbjudna på plattformen. Detta inkluderar ”deadnaming”, felkönande och kvinnohat samt innehåll som stödjer eller främjar omvändelseterapi. Även om dessa ideologier länge har varit förbjudna på vår plattform, har TikTok tagit till sig från kreatörer och civilsamhällesorganisationer att det är viktigt att vara tydlig i riktlinjerna.
  • Utvidgande av policyn för att skydda plattformens säkerhet, integritet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Detta inbegriper att förbjuda obehörig åtkomst till TikTok, såväl som innehåll, konton, system, eller data, och förbud mot användning av TikTok för att utföra kriminella handlingar. Förutom att utbilda communityt i sätt att upptäcka, undvika och rapportera misstänkt aktivitet, öppnar TikTok i år moderna övervaknings- och utredningscenter för cyberincidenter i Washington DC, Dublin och Singapore.

Ansvar för communityt

Idag lanserar TikTok även rapporten Community Guidelines Enforcement Rapport, som presenteras varje kvartal. Rapporten visar att 91 miljoner videor som bryter mot communityreglerna har tagits bort under Q3 2021, vilket utgör ungefär 1% av alla publicerade videor. Av dessa videor, togs 95% bort innan användare rapporterade dem, 88% innan videon fick visningar samt 93% togs bort inom 24 timmar efter att den publicerats. TikTok kommer att fortsätta att vidareutveckla systemet som både upptäcker och tar bort vissa kategorier vid publicering – inklusive vuxen nakenhet och sexuella aktiviteter, minderårigas säkerhet, illegal aktivitet och reglerade varor. Detta pågående arbete har resulterat i att volymen av automatiska borttagningar har ökat.

Dessutom kan TikTok-community hitta mer information om innehållskategorier som inte kvalificeras för rekommendationer i För dig-flödet. Möjligheten att upptäcka nya ideér, kreatörer och intressen är en del av vad som gör plattformen unik. Innehållet i För dig-flödet kommer ibland från kreatörer som användare själv inte valt att följa eller är innehåll som inte relaterar till tidigare intressen som man har integrerat med, men när TikTok upptäcker innehåll som inte anses vara lämpligt för en generell publik, kommer TikTok göra allt för att ta bort det från rekommendationssystemet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: TikTok

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in