Tilläggsinvestering i afrikanska privata sektorn

By on 7 april, 2022

Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär offentliggör en tilläggsinvestering på 4,45 MUSD i African Rivers Fund 3 (ARF 3) vilket ökar Swedfunds totala engagemang till 14,45 MUSD. ARF 3 är en fond som tillhandahåller främst lånefinansiering till små och medelstora företag i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola.

Utvecklingsfinansiärer som Swedfund har en nyckelroll när det gäller att bidra till att öka antalet hållbara företag i utvecklingsländer samt att stödja deras tillväxt och motståndskraft, särskilt efter Covid-19-pandemin.

– Små och medelstora företag behöver få tillgång till långsiktig finansiering i syfte att skapa arbetstillfällen. Vi är glada att genomföra den här tilläggsinvesteringen som gör det möjligt för oss att nå fler små och medelstora företag i några av de minst utvecklade länderna i världen, säger Swedfunds VD Maria Håkansson.

I Afrika söder om Sahara skapas nio av tio arbetstillfällen inom den privata sektorn, varav uppskattningsvis 80 procent av dessa i små och medelstora företag. ARF 3 investerar främst genom olika skuld- eller skuldliknande strukturer i små och medelstora företag i Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Angola.

Sedan Swedfunds första investering i augusti 2020 har fondförvaltaren investerat i ett 20-tal företag och gör på så sätt det möjligt för entreprenörer att få tillgång till finansiering och det stöd de behöver för att stärka och utveckla sin verksamhet i marknader där tillgången på finansiering annars är begränsad. Fondförvaltaren strävar efter att växa småföretag till medelstora och stora företag och kommer att tillhandahålla tillväxtkapital till ett 30–40-tal företag.

Detta tillägg till investeringar ger också Swedfund möjlighet att stödja ytterligare förbättring av miljö-, samhälls- och styrningsprocesser, särskilt när det gäller arbetsvillkor, jämställdhet och mänskliga rättigheter i fondens portföljbolag.

Världen | Afrika
Örebronyheter

Källa: Swedfund

You must be logged in to post a comment Login