Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

By on 16 februari, 2023
Arkivbild

Regeringen har i dag överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet, förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023.

Regeringen föreslår att en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ.

Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddnings­punkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren.

Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen där laddningen sker är belägen i den anställdes bostad.

Den tillfälliga skattefriheten föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och beräknas minska statens intäkter med ca 110 miljoner kronor per helår.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login