Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

By on 19 januari, 2021
Arkivbild

Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län, ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott.

Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården har vården av patienter med covid-19 medfört en väldigt hög belastning. Samtidigt har andra sjukvårdsverksamheter tvingats till en lägre vårdproduktion, till exempel utfördes färre operationer 2020 än under 2019. Även andra verksamheter inom Region Örebro län har påverkats av pandemin, till exempel Länstrafiken med betydligt färre resenärer och Folktandvården med färre besökare än 2019.

Region Örebro län har med olika statsbidrag finansierats för tillkommande kostnader för vård- och testningsverksamhet kopplat till covid-19 samt för minskade skatteintäkter och, i viss utsträckning, för minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken. Dessa statsbidrag är avgörande för Region Örebro läns stora positiva resultat 2020.

Klarar  året tack vare statsbidrag

– Det är positivt att vi ekonomiskt klarar året även om vi gör det som en följd av tillfälliga statsbidrag för pandemin. Men vi vet samtidigt att år 2021 kommer att bli mycket tufft. Skatteintäkterna kommer inte att öka i samma utsträckning som tidigare eftersom arbetslösheten har ökat under året på grund av pandemin, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Stora underskott i flera verksamheter

De ekonomiska underskotten för hälso- och sjukvården, Folktandvården och kollektivtrafiken är fortsätt stora. Underskotten för de tre verksamheterna är drygt 400 miljoner kronor, trots omfattande statsbidrag.

– Pandemin har också kraftigt försvårat möjligheterna för verksamheterna att arbeta med åtgärder för en ekonomi i balans. De stora underskott vi har inom våra verksamheter måste vi komma till rätta med. I fullmäktiges förutsättning till nämnderna för 2021 ingår att arbeta med detta, säger Andreas Svahn.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login