Tillfälligt bidrag för sommaraktiviteter i Örebro 2021

Av på 3 maj, 2021

Nu kan föreningar och organisationer i Örebro kommun söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021. I och med rådande coronaläge kommer fler att semestra hemma i Örebro. Därför vill Örebro kommun tillsammans med ideella föreningar och organisationer skapa möjligheter för örebroarna att delta i meningsfulla aktiviteter i sommar.

Likt sommaren 2020 så kommer det bli en sommar där vi behöver fortsätta att följa både rekommendationer och fysiskt distansera oss, samtidigt som många bedöms stanna hemma i Örebro under sommaren. Örebro kommun har en viktig roll när det gäller att, inom ramen för de begränsningar som gäller utifrån smittspridningsrisk, stimulera till hälsofrämjande och meningsfulla upplevelser även under dessa förutsättningar.

Som en del i detta kan nu föreningar och organisationer söka ett tillfälligt bidrag för att täcka omkostnader för att kunna genomföra sommaraktiviteter för örebroarna. Den maximala summan som kan sökas är ett prisbasbelopp som motsvarar 47 600 kronor. Örebro kommun kommer att göra en prioritering med hänsyn till spridning mellan målgrupper, geografi och tillgänglighet. Sista ansökningsdag är 23 maj.

– I dessa tider är krafterna inom föreningsverksamheten väldigt viktiga att tillvarata för att möjliggöra livskvalitet och en stärkt folkhälsa. Det känns bra att vi tillsammans, även denna sommar, kan hjälpas åt att skapa en minnesvärd sommar på hemmaplan för alla örebroare. Samtidigt är det inte över än och vi måste tillsammans hjälpas åt att begränsa smittspridningen, säger Eva Håkansson, kommundirektör.

Kriterier för bidraget

Föreningar och organisationer ska skicka in ett ansökningsformulär där aktiviteten beskrivs. Följande kriterier ska också uppfyllas:

  • Aktiviteten ska genomföras under sommaren 2021 (juni, juli, augusti)
  • Aktiviteten ska vara öppen för alla (inte bara föreningsmedlemmar).
  • Aktiviteten ska ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.
  • Föreningen/organisationen åtar sig att följa gällande restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridning utifrån situationen med coronaviruset.
  • Föreningen/organisationen åtar sig att följa föreskriften om särskilda begränsningar. 
  • Ledare inom föreningen/organisationen ska ta del av informationen gällande idrottsföreningar och träningsanläggningar.
  • Återrapportering och redovisningen ska göras i bidragssystemet snarast möjligt efter genomförd aktivitet, dock senast 30 september.

Mer information om det tillfälliga bidraget för sommaraktiviteter finns på orebro.se (scrolla ner till Nyheter från Örebro kommun).

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in