Tillfälligt lovbidrag för sommaraktiviteter i Örebro 2022

By on 29 maj, 2022
Bild: Örebro kommun

Lov Örebro finns kvar och utökas med ett tillfälligt lovbidrag under 2022, civilsamhället i Örebro kommun kan söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter för barn, unga och barnfamiljer.

Regeringen har under flera år gett statsbidrag till kommuner för att erbjuda gratis lovaktiviteter för barn och unga. I år finns inga statsbidrag och kommunen väljer därför att själva finansiera verksamheten under sommar, höst och jullov 2022.

Örebro kommun har en viktig roll när det gäller att stimulera till hälsofrämjande och meningsfull fritid, även under lov.

– Efter över två år av pandemi har vi sett fram emot att få genomföra Lov Örebro som vanligt igen i sommar, så det här beskedet var väldigt glädjande! Nu har vi några hektiska veckor framför oss, men trots att vi fick besked väldigt sent och nära inpå sommarlovet och en mindre budget än tidigare år så siktar vi ändå på att få till ett bra innehåll. Vi har bra samarbetspartners, både inom de kommunala varsamheterna och från civilsamhället som är fantastiska på att hitta lösningar, säger Maria Nyström, uppdragsledare Lov Örebro.

Tidigare i år gav Kultur- och fritidsnämnden besked om att de avsätter en summa för lovverksamhet, och nu väljer också KSUS att utöka budgeten ytterligare. Även om budgeten inte är nivå med tidigare år så är den ändå varmt välkommen och kommer göra skillnad.

– Jag är glad att vi kan erbjuda våra barn och ungdomar ett brett utbud av aktiviteter i sommar. Det är viktigt att barnen har roliga aktiviteter under loven, får möjlighet att träffa nya kompisar och kanske hittar ett intresse för en fritidsaktivitet på sikt, säger Marie Brorson, ordförande i KSUS som fattade beslutet.

Tillfälligt lovbidrag

En nyhet för i sommar är att ideella föreningar kan söka ett tillfälligt lovbidrag för att täcka omkostnader för att kunna genomföra sommarlovsaktiviteter för barn, unga och barnfamiljer.

– Civilsamhället spelar en viktig roll för barn och ungas fritid och vi hoppas med det här bidraget kunna bredda vårt utbud ytterligare. En rolig utveckling som vi hoppas faller väl ut, säger Jenny Valtanen, uppdragsledare Lov Örebro.

Lovbidraget är på max 24 000 kronor och kan täcka omkostnader för tex ledararvode och material. Bidraget går att söka fram till den 12 juni.

Aktiviteterna ska:

 • vara gratis att delta på.
  .
 • vara för barn, unga och barnfamiljer.
  .
 • genomföras i Örebro kommun under sommarlovet.
  .
 • vara öppen för alla, inte bara medlemmar.
  .
 • ske i enlighet med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Utöver kriterierna ovan kommer en prioritering göras med hänsyn till behov, tillgänglighet, geografi och spridning mellan målgrupper

Vi kommer också prioritera aktiviteter som är enkla att vara med på, utan föranmälan, krav på förkunskap mm. och aktiviteter som bidrar till att barn och unga ska kunna upptäcka nya fritidsintressen att fortsätta med efter lovet.

Mer information om det tillfälliga lovbidraget för sommaraktiviteter finns på orebro.se/foreningsbidrag

Ta del av hela lovprogrammet

Verksamheter som finansieras av Lov Örebro och det tillfälliga lovbidraget kommer marknadsföras och hittas i kommunens samlade lovprogram. Hela lovprogrammet med exakt info om alla aktiviteter finns på orebro.se/lovorebro och fylls på löpande i takt med att det kommer in aktiviteter. Även kommunala verksamheter och aktörer från civilsamhället utanför konceptet Lov Örebro ges möjlighet att publicera sina aktiviteter i programmet. Lov Örebro finns också på Facebook med kontinuerliga uppdateringar under hela sommaren.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login