Tillgången till livsviktig tuberkulosmedicin måste öka

Av på 24 mars, 2017
Veronika Polcova, tbc-läkare, undersöker en man som misstänks ha tbc i ett av Läkare Utan Gränsers projekt i Swaziland. Foto: Alexis Huguet / Läkare Utan Gränser

Fyra år efter att nya, effektivare läkemedel mot tuberkulos introducerats på marknaden har knappt fem procent av akut sjuka personer tillgång till dem. För att fler liv ska kunna räddas uppmanar nu Läkare Utan Gränser läkemedelstillverkarna att drastiskt öka tillgången.

Idag den 24 mars infaller Världsdagen för tuberkulos, en av världens mest smittsamma och dödliga sjukdomar som skördar 1,8 miljoner liv varje år. Sjukdomen har länge varit bortglömd: under nästan 50 år hände ingenting på marknaden och patienter har behandlats med gamla preparat som orsakar svåra biverkningar, som permanent dövhet och psykos. Hälften av de patienter som behandlas tillfrisknar aldrig och många utvecklar läkemedelsresistenta former av tbc.

För fyra år sedan introducerades två nya preparat, bedaquiline och delamanid, av läkemedelsföretagen Janssen/Johnson&Johnson och Otsuka. De nya läkemedlen har färre biverkningar och är mycket effektivare, särskilt för patienter med läkemedelsresistent tbc.

Utsikterna verkade lovande för att effektivisera tbc-behandlingen världen över, men fyra år efter introduktionen har färre än fem procent av alla med läkemedelsresistent tbc fått tillgång till de nya läkemedlen. Under 2016 behandlades enbart 4 800 personer med de nya preparaten, trots att uppskattningsvis 500 000 per år insjuknar i läkemedelsresistent tbc. Läkare Utan Gränser har kämpat för att kunna använda de nya läkemedlen, men tillgången är begränsad av ett flertal anledningar.

Det finns två stora problem: att läkemedelsföretagen inte har registrerat de nya preparaten i vissa av de länder där tbc är som mest utbrett, och att läkemedlen är alldeles för dyra. Att behandla en patient kan ta upp till två år och kosta runt 100 000 kronor. De flesta låg- och medelinkomstländer har inte råd att erbjuda behandlingen, säger Afamia Jabbour, medicinsk rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Läkare Utan Gränser uppmanar nu företagen bakom preparaten att drastiskt öka tillgången till läkemedlen och att prissätta dem på en rimlig nivå.

Tillgång till de nya läkemedlen innebär en verklig chans för människor att överleva. Av de patienter vi behandlat i vårt projekt här i Sydafrika har 90 procent visat tidiga signaler på att behandlingen kommer att bli framgångsrik. Men enbart en procent av de behövande i Sydafrika har tillgång till de nya läkemedlen. Hur länge ska de behöva vänta?, frågar sig Jennifer Hughes, Läkare Utan Gränsers tbc-läkare i Sydafrika.

Läkare Utan Gränser har varit verksamma inom vård av tuberkulospatienter i över 30 år. Vi är en av de största icke-statliga aktörerna inom tuberkulosbehandling i världen och behandlar patienter med tbc och resistent tbc i 24 länder. Vi har länge arbetat för att få läkemedelsbranschen att sänka priset på, och öka tillgången till, effektiva mediciner mot tbc.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in