Tillsammans kan vi sänka avloppskulden

By on 9 juni, 2023
Den nationella åtgärdstakten behöver ligga på cirka 5 procent för att hålla beståndet av små avloppsanläggningar i gott skick.
Bild: Arkivbild

Göteborg, Halmstad, Markaryd och Värmdö toppar listan över kommuner med flest antal åtgärdade små avlopp. Men även Örebro har bidragit med fina insatser i rätt riktning för ett bättre klimat och mer välmående vattenmiljöer.

Under 2022 bidrog Göteborg, Halmstad, Markaryd och Värmdö med sammanlagt cirka 1 200 godkända avlopp. Det innebär att dessa kommuner, tillsammans, stod för hela 8 procent av det totala antalet åtgärdade avlopp i Sverige.

– Det är fantastiskt och förhoppningsvis en inspiration för kommuner som ligger efter i sitt arbete. Under förra året åtgärdades totalt cirka 14 000 små avlopp i hela Sverige – en hög siffra kan tyckas, men ändå drygt 20 000 för få, sett till behovet, säger Caroline Harrå, branschutvecklare för VA och Små avlopp på VVS-Fabrikanterna.

Varje steg framåt gör skillnad

Den nationella åtgärdstakten behöver ligga på cirka 5 procent för att hålla beståndet av små avloppsanläggningar i gott skick, men sedan 2015 pekar dessvärre utvecklingen åt fel håll. Då var åtgärdstakten 3,2 procent, idag är den knappt 2 procent. Lokalt i Örebro var åtgärdstakten förra året 2,7 procent, vilket vi verkligen vill lyfta fram eftersom det bidrar till en positiv inverkan på avloppsskulden.

– Den nationellt nedåtgående trenden är allvarlig. Undermåliga små avloppsanläggningar riskerar att förorena vårt dricksvatten, våra sjöar och hav, med ökad risk för övergödning och smittspridning som följd. Om vi ska lyckas minska vår avloppsskuld, som tyvärr fortfarande växer, måste vi våga ta tag i utmaningen. Därför är det extra viktigt att vi uppmuntrar och visar uppskattning till de kommuner som verkligen anstränger sig i frågan, som Örebro till exempel. Varje litet steg i rätt riktning är positivt, säger Caroline Harrå.

Riskerna ökar men hoppet lever

En modern anläggning för ett så kallat enskilt avlopp håller normalt i cirka 20 år. Det innebär grovt räknat att 36 000, eller 5 procent av Sveriges totalt 720 000 små avlopp behöver åtgärdas varje år, för att takten ska kunna anses tillräckligt hög. Resultatet av VVS-Fabrikanternas årliga enkät visar dock att antalet åtgärdade avlopp, i snitt, endast har legat runt 18 500 per år sedan 2015, vilket innebär en genomsnittlig åtgärdstakt på drygt 2,5 procent per år. Det vill säga hälften av behovet.

Därtill har svarsfrekvensen i den årliga enkäten som skickas ut till Sveriges 290 kommuner minskat betänkligt under de senaste åren.

– Det är oroande. Vi är beroende av enkätunderlaget för att kunna följa utvecklingen och arbeta aktivt med frågan om små avlopp. VVS-Fabrikanterna efterfrågar mer samordning, fler gemensamma projekt och möjligheter till kunskapsutbyte. Dessa insatser kommer att krävas om vi tillsammans ska kunna vända trenden och överlämna friska, badvänliga vattenmiljöer till våra barn och barnbarn, säger Caroline Harrå.

Vägledande frågor till fastighetsägare

1. Vet du vilken typ av avloppsanläggning du har? Om du har ett enskilt avlopp, har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller tillräckligt hög standard.

2. Misstänker du att ditt avlopp inte håller tillräckligt hög standard? Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet.

3. Behöver du åtgärda ditt avlopp? Ta kontakt med en entreprenör och ansök om lov hos kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion slipper du tillsynsavgift.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Aktionsgrupp Små Avlopp

You must be logged in to post a comment Login