Tillsätt en parlamentarisk företagskommission

Av på 28 december, 2016

Sverige behöver fler entreprenörer och fler som vågar ta steget att bli företagare. Den nu sittande regeringen har inte lyft, förenklat eller utvecklat klimatet för företagande under sin mandatperiod.

Tyvärr tog inte heller den borgerliga regeringen sitt ansvar för att förenkla och utveckla företagandet. Förvisso tillsattes Regelrådet 2008 som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag, men några varaktiga nettoeffekter är svåra att se. En regerings uppdrag är att skapa förutsättningar eller sätta upp hinder, båda en konsekvens av ett politiska val.

“Jag kan med missmod konstatera att flera regeringar inte skapat tydlighet och en långsiktighet i hur företagande skall främjas.”, kommenterar Sveriges Franchisetagares VD Robert Dimmlich 

“Jag föreslår därför att riskdagen tillsätter en parlamentarisk företagskommission, där man likt försvarsberedningar och energiöverenskommelser, formar en långsiktig strategi för hur Sverige skall skapa, vidmakthålla och utveckla världens bästa företagsklimat.” avslutar Robert Dimmlich

Genom att göra detta i en parlamentarisk överenskommelse skulle strategin ha förutsättningar att överleva regeringsskiften och ge långsiktiga spelregler för landets företagare. I stora principiella frågor som påverkar samhället på både djupet och bredden finns politisk vilja att träffa blocköverskridande överenskommelser. När 4 av 5 jobb skapas i småföretag, är villkoren för företagande de facto en ödesfråga för Sverige.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in