Tillväxtnämnden avslår medborgarförslaget om Föreningarnas Hus

Av på 22 juni, 2021
Arkivbild

Det blir inget Föreningarnas Hus i LIBO:s gamla kontorslokaler på Banvägen 28 i Lindesberg. Tillväxtnämnden avslår medborgarförslaget från sju föreningar och 23 privatpersoner bland annat med motiveringen: ”Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga”.

”För närvarande hyrs Bangatan 28 ut till Region Örebro som använder lokalerna till vaccinering mot Covid-19. Uthyrningen sträcker sig fram till 2021-12-31. Efter det har Lindesbergs kommuns socialförvaltning visat intresse för lokalerna”, skriver Tillväxtnämnden och fortsätter:

”Frågan om ett föreningarnas hus är en komplex fråga. Det finns många variabler – bland annat: Vilka verksamheter ska bedrivas på ett föreningarnas hus? Vilka föreningar har behov? Vilken kostnad är förknippad med ett föreningarnas hus?”

Medborgarförslag om Föreningarnas Hus i Lindesberg

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun inlämnades detta medborgarförslag  till Lindesbergs kommun i september 2020: ”Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”.

Medborgarförslaget:

Banvägen 28 är en centralt belägen fastighet i Lindesberg (promenadavstånd från centrum och järnvägsstationen) på totalt 1.857 kvadratmeter med: Kontorsbyggnad i två plan varav ett plan i suterräng och totalyta 1.107 kvm med 18 kontor, kök med matsal, konferensrum, pentry, flera förråd, brandklassat arkivrum samt två omklädningsrum med bastu och dusch med mera. Asfalterad gårdsplan med flera parkeringar samt två stora garagebyggnader på 360 kvm respektive 390 kvm.

”I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla”. Det är ett av de övergripande målen i kommunens visionsprogram med motiveringen: ”Lindesbergs kommuns traditioner, historia och kulturutbud gör kommunen unik. Det breda utbudet av kultur- och föreningsverksamhet ökar attraktiviteten och bidrar till en levande kommun och social hållbarhet”.

Föreningslivet är en viktig del i ett fungerande samhälle – vad vore Lindesberg utan idrottens, kulturens, naturens, folkbildningens och andra ideella föreningar och organisationer? Lindesbergs kommun har idag ett stort antal lokaler för utövande av föreningarnas verksamheter – men många föreningar saknar lokaler för möten, kontor och andra aktiviteter. Och eftersom föreningarna drivs av ideella krafter som det blir allt svårare att få tag på behövs hjälp och stöd med olika typer av administrativa tjänster som flera föreningar kan dela.

Medborgarförlag i Lindesbergs kommun: ”Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”. Ett gemensamt Föreningarnas Hus skulle vara en plats för gränsöverskridande möten och gemensamma aktiviteter – mellan generationer (exempelvis barn och ungdom tillsammans med pensionärer), mellan olika intresseområden (exempelvis idrott och kultur) etcetera.

Förebild är Föreningarnas Hus i Örebro – en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Föreningarnas Hus i Örebro ligger på Slottsgatan 13 och inrymmer ett stort antal föreningar som har kontor eller mötesplats där. Föreningarnas Hus drivs av Örebro Föreningsråd – en paraplyorganisation för ideella föreningar verksamma inom Örebro kommun.

I Föreningarnas Hus i Örebro finns: Kostnadsfria möteslokaler för ideella föreningar; Kontor, mini-, mikrokontor; Verksamhetslokaler; Konferenslokaler; Posthantering; Gemensam skrivare/kopiator; Bredbandsuppkoppling och WiFi; Husets Café. Mikrokontor är ett koncept för företrädesvis den mindre föreningen utan anställd personal men som vill ha en central lokal för sin administration och sina möten. Kostnaden är 500 kronor per månad. Med ett mikrokontor får föreningen tillgång till: Ett högskåp (bredd 50 cm); Arbetsplats (delas med de andra hyresgästerna); Internet/WiFi; Mötesrum/konferensrum; Skrivare och kopiering (mot betalning efter förbrukning). Förutom detta blir föreningen en del av Föreningarnas Hus verksamhetsidé: Mötesplats, Delaktighet, Samverkan, Utveckling.

Lindesberg september 2020

Sju föreningar ger sitt stöd till medborgarförslaget:

 • Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening /Jenny Flygelholm
 • Naturskyddsföreningen Lindesberg /Jesper Hansson
 • Linde Bergslags Släktforskarförening /Göran Jansson
 • Lindesbergs Fotoklubb /Gunnar Nilsson
 • Lindesbergs Konstförening /Rainer Hickisch
 • Bergslagens Spektakelteater /Björn Johansson
 • Lindesbergs Hembygdsförening /Göran Karlsson

Tjugotre medborgare i Lindesbergs kommun ger sitt stöd till medborgarförslaget:

 • Ann Charlotte Laudon-Tegerhult
 • Anna-Lena Karlsson
 • Björn Dahlfors
 • Calle Lindström
 • Christina Lundh
 • Gun Ehnvk
 • Gunilla Dovsten
 • Gunilla Didriksson
 • Helena Falknäs
 • Henrik Andrén
 • Håkan Drugge
 • Johan Nilsson
 • Karin Blomqvist
 • Karin Ericsson
 • Lasse Nilsson
 • Monica Lehn Domnick
 • Ove Nordlander
 • Per Zetterlund
 • Rainer Hickisch
 • Stefan Jansson
 • Sven Carlsson
 • Tobias Eriksson
 • Åsa Falk

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in