Tillväxtnämnden: Oppositionen kritisk mot mer bidrag till ishallen

Av på 14 januari, 2022
Arkivbild

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansökte om 273.000 kronor i bidrag från Lindesbergs kommun – men tillväxtnämnden beviljar bara 150.000 kronor. På samma sammanträde beviljades ytterligare 250.000 kr i investeringsbidrag till nytt tak till Råsshallen.

Men M och SD är kritiska: ”Det är helt enkelt inte motiverat att betala ut hela summan när andra kommunala verksamheter går på knäna.”

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har nio ledamöter. Majoritetet består av Socialdemokraterna (3 ledamöter), Centerpartiet (1 ledamot) och Vänsterpartiet (1 ledamot). Oppositionen består av Moderaterna (2 ledamöter) och Sverigedemokraterna (2 ledamöter).

Så här skriver Conny Ärlerud (M) – en av ledamöterna i tillväxtnämnden – i ett ärendeyttrande:

”Förutom sparbanksstiftelsen är Lindesbergs kommun ensam finansiär av takbytet i dagsläget. Kommunstyrelsen har som tidigare känt beslutat om att ge ett bidrag på 2.000.000 kronor helt utan krav på att söka extern finansiering eller för den delen ta in fler offerter.

Tillväxtnämnden har en liten budget. Vi har likt övriga kommunala verksamheter behövt genomföra effektiviseringar – vi går ur lokaler, vi har ett underskott i SFI-verksamheten hängande över oss, vi har dessutom skurit ner på bibliotekspersonal vilket har resulterat i att våra biblioteksfilialer inte kunnat ha öppet i samma utsträckning som tidigare. Den begränsade budgeten gör att vi dessutom inte fullt ut kan stötta Frövifors pappersbruksmuseum. Det är helt enkelt inte motiverat att betala ut hela summan när andra kommunala verksamheter går på knäna.

Trots detta anser vi att vi ska investera i Guldsmedshytte SK i den mån vi kan då föreningen bedriver ett otroligt bra och viktigt arbete i norr. Men när vi hanterar skattebetalarnas pengar måste vi vara ansvarsfulla, speciellt när det finns alla möjligheter att söka ekonomisk hjälp externt! Med bakgrund av detta yrkade vi Moderater och Sverigedemokrater idag återremiss i ärendet men blev nedröstade av majoriteten.”

Så här skriver Magnus Storm (C) – ordförande i tillväxtnämnden – i en kommentar.

”Beslutet blev att bevilja ansökan från Guldsmedshyttans SK för byte av tak med 250.000 kronor. GSK gör ett fantastiskt fint arbete som involverar många och de har precis blivit en servicepunkt vilket ni redan rapporterat om.

Man har från GSK sökt finansiering från olika parter varav tillväxtnämnden är en av dessa. Vi har att förhålla oss till om ansökan uppfyller de krav som ställs. Att de redan fått ett bidrag av kommunstyrelsen är inget vi kan och ska ta med när vi behandlar ärendet, vi ska strikt utgå från ansökan om den uppfyller de krav vi ställer och om summa som ansökts ryms under den budget vi har för investeringsbidrag till föreningar.”

Oppositionen reserverade sig även i kommunstyrelsen

I november 2021 beviljade kommunstyrelsen ett bidrag på två miljoner kronor till Guldsmedshytte Sportklubb för byte av tak på Råsshallen som kommer att kosta 2,6 miljoner. Finansieringen sker via kommunstyrelsens planeringsreserv. Oppositionens sju ledamöter i kommunstyrelsen (M, KD, L och SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för återremiss.

”Vi är positivt inställda till att kommunen bidrar till taket – men vi ville att GSK även skulle söka medfinansiering från fler håll – exempel Allmänna arvsfonden med flera”, förklarar Pär-Ove Lindqvist (M)

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har 15 ledamöter. Majoriteten består av Socialdemokraterna (5 ledamöter), Centerpartiet (2 ledamöter) och Vänsterpartiet (1 ledamot). Oppositionen består av Moderaterna (2 ledamöter), Kristdemokraterna (1 ledamot), Liberalerna (1 ledamot) och Sverigedemokraterna (3 ledamöter). Bengt Storbacka (S) är ordförande, Jonas Kleber (C) är vice ordförande och Pär-Ove Lindqvist (M) är oppositionsråd.

Politik | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in