Tillväxtnämnden stänger Linden men svårt hitta andra lokaler

By on 17 maj, 2024
Kommunala fastighetsbolaget får ännu en tom lokal att hyra ut när kommunen säger upp hyresavtalet för Linden i Lindesberg.
Foto: Hans Boström, lindebilder.se via LindeKultur

Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att säga upp hyresavtal med det kommunala bolaget FALAB/LIBO. För lokalerna man hyr i Linden (Kungsgatan 37c) och på Kullgatan 1 i Lindesberg, att genomföra en sänkning med 10% av kommunalt bidrag till studieförbunden.

Vad besluten kan få för konsekvenser redovisades för nämnden.

På tillväxtnämndens sammanträde 23 april fick förvaltningschefen (Magnus Sjöberg) i uppdrag att utreda effekter och konsekvenser, av de besparingar som nämnden vill göra med slutrapportering på nämndens sammanträde på onsdag 8 maj.

Nämnden tog beslut i två frågor, om Linden och Kullgatan 1 respektive bidrag till studieförbunden. Beslut i övriga frågor, om bland annat ishallar och bibliotek kommer att tas senare.

Svårt att hitta andra lämpliga föreningslokaler när Linden stängs

Tillväxtnämnden har beslutat att Lindesbergs kommun lokalerna Linden och Kullgatan 1 omgående – en besparing för kommunen på 500.000 kronor.

Vad består ändringarna av? Att Lindesbergs kommun säger upp hyresavtal med det kommunala bolaget FALAB/LIBO för lokalerna man hyr i Linden (Kungsgatan 37c) och på Kullgatan 1 i Lindesberg,

Konsekvensbeskrivning Linden: Det är svårt att hitta en lika lämplig lokal så delar av föreningsverksamheten riskerar att försvinna. Framför allt PRO men även andra föreningar bedriver verksamhet som är beroende av en lokal som ligger centralt, är tillgänglig, har en trygg omgivning och en viss storlek.

Flera äldre och personer med funktionsnedsättningar riskerar att få färre fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. Detta i sin tur kan leda till ofrivillig ensamhet och annan psykisk ohälsa och även sämre fysisk hälsa.

Konsekvensbeskrivning Kullgatan 1: I samtal mellan Studiefrämjandet och Lindesbergs kommun framkommer att det finns ett avtal från 2010 som anger att Studiefrämjandet ska betala hyra för lokalen på Kullgatan 1. Studiefrämjandet uttrycker sin villighet att betala hyra och man kommer överens om att Lindesbergs kommun skickar fakturor för hyran i fortsättningen.

Minskat utbud av kulturarrangemang när bidragen till studieförbunden sänks

Tillväxtnämnden har beslutat att sänka Lindsbergs kommuns bidrag till studieförbunden med 10% – en besparing för kommunen på 60.000 kronor

Vad består ändringarna av? Studieförbunden som har verksamhet i Lindesbergs kommun får varje år dela på 525.000 kr i bidrag. Hur summan fördelas beror på hur mycket verksamhet det enskilda studieförbundet haft i relation till övriga. RF- SISU får varje år 75.000 kr. Vid en minskning med 10 % får varje studieförbunden 472.000 kr och RF-SISU får 68.000 kr.

Konsekvensbeskrivning:
Det innebär ett minskat utbud av fritidsaktiviteter och kulturarrangemang i kommunen och att färre personer får en meningsfull fritid. Det kan innebära ett minskat utbud vilket minskar en meningsfull fritid för personer i kommunen men det kan också betyda mindre känsla av delaktighet och demokrati då man inte kan vara med i ett sammanhang.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login