Tio miljoner till uppväxling av projekt i Smart Built Environment

Av på 7 december, 2018

Den sjätte utlysningen i Smart Built Environment möjliggör fortsättningsprojekt från redan pågående eller avslutade projekt inom digitalisering. Tolv projekt tilldelas nu 10 miljoner kronor och deltagande organisationer bidrar med lika mycket i samfinansiering. Projekten kan därigenom fortsätta att bidra till att digitalisera samhällsbyggandet.

Syftet med den sjätte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är att underlätta en fortsatt utveckling eller implementering av resultat från tidigare och pågående projekt. Projekten har en direkt koppling till digitalisering och ska stimulera samverkan mellan Smart Built Environments fokusområden eller koppla till andra relevanta forskningssatsningar.

De beviljade projekten i utlysning sex handlar till exempel om att fortsätta arbetet för att tillgängliggöra miljödata, ta fram riktlinjer till klassificeringssystemet för byggd miljö (CoClass), identifiera organisatoriska hinder för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesser, AI för detaljplanearbete och att utbilda om digitala planprocesser. Projekten startar nu och kommer att pågå under som längst 18 månader.

Smart Built Environment beviljas också medel för nästa programperiod som är tre år. Därmed påbörjas den andra etappen av programmet. Beviljandet sker efter en utvärdering av programmet som genomfördes tidigare i år. I utvärderingen fick programmet goda omdömen och förbättringsförslag. Även två nya strategiska projekt blev beviljade bidrag; ”Test i verkliga byggprojekt” och ”Leveransspecifikationer för Geodata-BIM”.

Godkända projekt i utlysning sex:
 • ”Branschpraxis för tillämpning av CoClass i mjukvaror”, Mikael Malmkvist, AB Svensk Byggtjänst
 • ”Info Spread – Kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande samt test av en metod för 3D modellbaserad bygglovsansökan”, Argus Elisabeth, BonaCordi AB
 • ”Pilotprojekt – Hållbarhetsstyrd projektering baserad på Artificiell Intelligens”, Rasmus Rempling Chalmers tekniska högskola
 • ”Vidareutveckling och praktisk implementering av Nationella Riktlinjer BIM”, Rogier Jongeling, Plan B Services AB
 • ”Konsekvenser av GDPR för etikprövning av forskning om smarta hus”, Cyril Holm, Stockholms universitet
 • ”VALLA Coach Steg 3”, Kajsa Simu, NCC Sverige AB
 • ”Bygg 4.0 Digitala projekt”, Lars Albinsson, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
 • ”Transformering från insidan: betydelsen av förändringsfickor för ökad digitalisering”, Henrik Linderoth, Högskolan i Jönköping
 • ”Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt”, Mats Svensson, Tyréns AB
 • ”Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare – vilka miljönyckeltal kan ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en fastighets digitala tvilling?”, Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
 • ”Webbtjänst för kvalitetsdokumenterade EPD och öppet resursregister”, Jeanette Sveder Lundin, Skanska Sverige AB
 • ”AIDA – Artificiell intelligens för Detaljplanearbete”, Sascha Benes, Örebro kommun

Läs mer om projekten på smartbuilt.se

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in