Tittandet på rörligt innehåll i sociala medier fortsätter att öka

By on 15 januari, 2018

Tittande på rörligt innehåll ökar i sociala medier, vi ser i vår senaste Trend & Tema-rapport att Facebook och Youtube ligger på ungefär samma nivå vad gäller daglig räckvidd för att se på rörligt innehåll.

Den dagliga räckvidden ligger på 43% respektive 42% för dessa sociala medier, YouTube hävdar sig även väl när det gäller tittartid med sina 25 minuter per dag i genomsnitt.

”Tittande på rörligt innehåll via sociala medier ökar stadigt. YouTube och Facebook är giganterna, men vi ser också att de som är under 20 år använder Instagram och Snapchat mer än Facebook. Vidare kan man konstatera att de yngsta använder sociala medier mer än några andra grupper för att titta på rörligt innehåll”, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Regionalt
Örebronyheter

Resultaten i Trend & Tema 2017:4 bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år som genomfördes av Ipsos under oktober-december 2017.

You must be logged in to post a comment Login