Tjänstemän och arbetsgivare tror på kontoren bortom pandemin

Av på 19 mars, 2021
Arkivbild.

Tjänstemän och arbetsgivare är eniga om att arbetslivet kommer att förändras efter pandemin – men kontoren är uppskattade och blir kvar. Det visar en helt ny rapport från Stockholms Handelskammare.

– Det finns en uppenbar trend mot ökad flexibilitet. Arbetstagare efterfrågar det och arbetsgivare tycks möta upp. Arbetslivet kommer förändras och bli mer dynamiskt, men i flera avseenden finns det ett grundmurat behov av kontoren, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

I en helt ny rapport, om våra förändrade arbetsvanor efter pandemin, har Novus för Stockholms Handelskammares räkning undersökt opinionen hos 1 121 tjänstemän och 200 arbetsgivare från såväl privat som offentlig sektor i Stockholms län.

Svaren visar på att kontoren på inget sätt spelat ut sin roll.
Endast 15 procent av de tillfrågade anser att kontoren inte kommer behövas i framtiden, men samtidigt är det många, 57 procent, som tror att kontoret kommer att användas på nya, annorlunda sätt efter pandemin.

När tjänstemän och arbetsgivare själva får svara på hur många dagar i veckan som arbete från kontoret anses vara önskvärt efter pandemin landar båda parterna på 3,1 dagar i veckan.

Svaren från arbetstagarna och arbetsgivarna matchar varandra väldigt väl: kontorsarbetarna vill fördela sin arbetsvecka på ungefär samma sätt som arbetsgivarna önskar att de ska göra.

– Det vi ser här är ett tydligt uppsving för hemarbete men en ännu större förkärlek för att arbeta på kontor. Det står också klart att flexibilitet i arbetsvardagen uppskattas att en mix mellan hemmakontoret och arbetsgivarens kontor ser ut att bli en del av det nya normala. Det kommer naturligtvis att påverka arbetslivet, hur företag organiserar sig och i förlängningen hur man planerar en stad i en något annorlunda verklighet, säger Daniella Waldfogel.

I rapporten identifierar de svarande tjänstemännen ett antal styrkor som kontoret har i relation till hemarbete. Exempelvis svarar 70 procent att kontoret är viktigt för att skapa tillhörighet och bli del av ett sammanhang.

Det visar sig även att 80 procent anser att man rör sig mer när man arbetar på kontoret, 89 procent anser att man har roligare på kontoret och 62 procent anser att man mår bäst psykiskt vid arbete från kontoret.

Den trenden är också något starkare inom den yngre svarsgruppen, 18-35 år.

När det gäller arbetsuppgifter visar det sig att kontoret har vissa tydliga fördelar samtidigt som hemarbete har andra starka förtjänster.

Exempelvis anser 72 procent att hemarbete är att föredra vid arbetsuppgifter som kräver fokus och 63 procent föredrar att arbeta hemma med administrativa uppgifter.

Men för arbetsuppgifter som kräver interaktion och kreativitet är efterfrågan på att få vara på kontoret stor. Närmare 89 procent av de tillfrågade föredrar att vara på kontoret när de ska arbeta tillsammans med kolleger. 74 procent menar att samarbete och interaktion med kunder görs bäst från kontoret och 67 procent vill förlägga kreativa arbetsuppgifter på kontoret. Kontorets har också förkrossande stöd när det gäller att motivera andra medarbetare, med ett stöd på 92 procent.

– Det är tydligt att värden som är i tillväxt i det moderna arbetslivet som till exempel kreativitet, lärande, samverkan och kreativitet är i stort behov av att människor faktiskt möts fysiskt. Här kommer kontoret fortsatt att spela en viktig roll. Samtidigt har även hemmakontoret sina fördelar som så klart kommer att nyttjas i framtiden. Det här kommer att utmana invanda föreställningar och är något som kontorsintensiva städer, som Stockholm, kommer behöva förhålla sig till, säger Daniella Waldfogel.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in