Topppresterande kvinnliga vasaloppsåkare har mer risk för ångest

Av på 12 september, 2021

Ångestsjukdomar, som oftast utvecklas tidigt i en persons liv, beräknas påverka cirka 10% av befolkningen och har visat sig vara dubbelt så vanliga hos kvinnor jämfört med män.

Medan träning är en lovande strategi för behandling av ångest, finns lite data hur träningsdos, intensitet eller fysisk kondition påverkar risken att utveckla ångestsjukdomar.

Svenska forskare i Lund har undersökt åkare i Vasaloppet mellan 1989 och 2010 och de hade en betydligt lägre risk att utveckla ångest jämfört med icke-åkare under samma period. Studien baseras på data från nästan 400 000 personer i en av de största epidemiologiska studierna hittills inom detta ämne.

Överraskande fynd bland kvinnliga skidåkare

”Vi fann att gruppen med en mer fysiskt aktiv livsstil hade en nästan 60% lägre risk att utveckla ångestsjukdomar under en uppföljningsperiod på upp till 21 år”, kommenterar Martine Svensson vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. ”Detta samband mellan en fysiskt aktiv livsstil och en lägre risk för ångest sågs hos både män och kvinnor.”

Författarna fann dock en märkbar skillnad i träningsprestationsnivå och risken för att utveckla ångest mellan manliga och kvinnliga skidåkare. Medan en manlig skidåkares fysiska prestanda inte tycktes påverka risken för att utveckla ångest, hade den högst presterande gruppen kvinnliga skidåkare nästan den dubbla risken att utveckla ångestsjukdomar jämfört med gruppen som var fysiskt aktiv på en lägre prestationsnivå. Dock var den totala risken för att få ångest bland högpresterande kvinnor fortfarande lägre jämfört med de mer fysiskt inaktiva kvinnorna i den allmänna befolkningen”.

Tidigare stora studier som har tittat på detta ämne omfattade endast män, var mycket mindre i urvalet och hade antingen begränsade eller inga uppföljningsdata för att spåra de långsiktiga effekterna av fysisk aktivitet på psykisk hälsa.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in