Torka och värme orsakade omfattande skador på skog i mellersta Sverige 2018

Av på 19 april, 2019
Enskogen, Kårböle efter sommarens bränder. Foto: Svante Larsson, Skogsstyrelsen.

Skadorna på skogen i mellersta Sverige ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

– Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens skadesamordnare i Region Mitt där Dalarna, Gävleborg, Värmland, Sörmland, Örebro, Stockholm och Gotland ingår.

Den mest omfattande skogsskadan i regionen var de stora skogsbränderna. Totalt inträffade 121 skogsbränder som var större än 0,5 hektar. De omfattande totalt 12 700 hektar. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar och branden i Trängslet i Dalarna omfattade 2 500 hektar.

Totalt sett i hela landet var ändå omfattningen av granbarkborrens angrepp större än bränderna och skadorna i Region Mitt är mer omfattande än på många år. Insekten svärmade ovanligt tidigt och hann dessutom med att svärma en andra gång, vilket är ovanligt. De största skadorna bedöms vara i södra delarna av Örebro län och Sörmland. Skadorna ökade också i Värmland, Västmanland, Uppland och Stockholms län.

– Det finns en mycket stor risk för stora utbrott av granbarkborre i regionen i år och därför behöver skogsägarna nu ha koll på nya angrepp och ta ut den skogen så snart som möjligt. Se till att färska vindfällen av gran tas om hand i god tid innan svärmningen av granbarkborren sätter igång våren 2019, säger Hans Källsmyr.

Värmen och torkan orsakade dessutom betydande problem med torkskador på nygjorda planteringar i hela regionen utom i Hälsingland och Gästrikland. På Gotland är skadorna värre än på många år och finns inte bara i nyplanteringar utan också på träd ända upp till sex års ålder. Där finns även äldre stående skog som påverkats starkt av torkskador.

Största skogsskadorna nationellt 2018:

  • Granbarkborren: 3-4 miljoner kubikmeter
  • Skogsbränder: 2,1 miljoner kubikmeter (23 000 hektar)
  • Multiskadad skog i norra Sverige: cirka 100 000 hektar
    (multiskadad skog är benämningen på ungskog, främst tall, som drabbats av både svampsjukdomar och betesskador av vilt samtidigt)

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in