Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

By on 25 februari, 2019
Arkivbild

Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för helåret 2018 uppgick till drygt 245 miljarder kronor. Om man jämför utfallet med 2017 rör det sig om en nedgång för total husbyggnad på cirka 8 procent, beräknat i påbörjade investeringar.

Husbyggnadsvolymen sjönk i linje med vår prognos säger Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturbevakning. Nedbrutet på olika sektorer var det bostadsbyggandet som bromsade in kraftigast, främst på grund av en negativ rekyl på tidigare års kraftiga investeringar.

Det privata husbyggandet, bestående av industri samt kontor och handel, sjönk också kraftigt medan de offentliga investeringarnas utfall inte redovisade en lika stark nedgång. Industrifaktas nästa konjunkturrapport med fördjupade analyser finns tillgänglig i slutet av mars.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login