Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

By on 17 mars, 2019
Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018, foto: Industrifakta och Mickael Tannus

Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.

I både Sverige och Finland sjönk den totala husbyggnaden med runt 10 procent 2018, främst var det husbyggnadsinvesteringarna inom industrin som drev på nedgången i båda länderna.

I Danmark sjönk den totala husbyggnadsvolymen med 6 procent 2018, här var nedgången extra stor inom husbyggnadsinvesteringar för offentlig sektor.

Avslutningsvis minskade total husbyggnad i Norge med 2 procent 2018 där det främst var husbyggnadsinvesteringar inom bostäder som drev på nedgången.

Med Sverige som undantag ser Industrifakta ändå ljust på den nordiska marknaden för 2019, då husbyggnadsinvesteringarna väntas öka igen efter fjolårets nedgång.

Industrifaktas nästa konjunkturrapport, Nordenrapporten, med fördjupade analyser finns tillgänglig i slutet av mars.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login