Totalt 1,8 miljarder ska stärka civila försvar

Av på 14 mars, 2022
Arkivbild

MSB har lämnat svar på regeringens uppdrag att göra en samlad bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022, svaret har nu kompletteras vilket gör listan av åtgärder längre.

Totalt presenterar MSB åtgärder motsvarande 1,8 miljarder som kan tidigareläggas.

– I rapporten presenteras en räcka åtgärder, som vi bedömer kommer att få effekt och som kan genomföras snabbt för att stärka det civila försvaret, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Åtgärderna presenteras inom åtta områden:

  1. Förstärka kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar
  2. Försvarsvilja och kommunikation
  3. Skydd av civilbefolkningen och räddningstjänst
  4. Informations- och cybersäkerhet
  5. Ledning och samverkan
  6. Personalförsörjning
  7. Internationellt samarbete
  8. Försörjningsberedskap

Utöver detta finns också underlag kring viktiga behov inom olika samhällssektorer.

Åtgärderna redovisas i prioriteringsordning, baserat på en bedömning om störst nytta och effekt, och en bedömning om hur snabbt de kan genomföras.
De förslag MSB lämnar till regeringen utgår från myndigheternas egna bedömningar, MSB:s analys av förmågan i civilt försvar, och de fokusområden som lyfts fram i Försvarsmaktens och MSB:s gemensamma handlingsplan för totalförsvaret, Handlingskraft!

Förslagen är kostnadsberäknade till totalt 760 mnkr. MSB föreslår att medlen i huvudsak ska förmedlas genom anslag 2:4 Krisberedskap, åtgärder som bedöms kan genomföras omgående. Till detta kommer ytterligare förslag om närmare en miljard från ett antal myndigheter med stort ansvar för beredskapen. I den delen har nu gjorts en fördjupad analys i dialog med berörda myndigheter. 
Regeringsuppdraget har tagit mindre än en vecka att genomföra, därför krävdes en djupare analys inom vissa områden.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in