”Trä kan lösa många framtida utmaningar”.

Av på 17 april, 2013

Trä har alla förutsättningar att vara det material som löser flera av de utmaningar världen idag står inför. Det är en av slutsatserna i en färsk rapport – Agenda Trä – som utarbetats av SPs träexperter.

Agenda Trä syftar till att samordna och stärka den svenska trämekaniska industrins framtida insatser inom forskning och innovationer. Representanter för svensk trämekanisk industri har identifierat viktiga insatsområden för att stärka industrins konkurrenskraft och export. En bärande del i de insatser som föreslås är att bidra till ett hållbart samhälle.

– Trä har alla förutsättningar att vara det material som löser flera av de utmaningar världen idag står inför, säger Hans Holmberg, processledare på SP som har lett arbetet med att ta fram rapporten.

Agenda Trä har utarbetats genom workshops, möten och intervjuer med deltagare från industri, universitet och institut samt samhällsaktörer som arbetsförmedlingen. Agenda Trä är finansierad av Vinnova. Agenda Trä är också en del av det strategiska innovationsområdet Nya biobaserade material, produkter och tjänster som koordineras av Skogsindustrierna.

Den svenska trämekaniska industrin står inför nya utmaningar som skiljer sig från tidigare faser av industrins utveckling. Framöver blir det därför viktigare att kunna reagera snabbt på affärsmässiga utmaningar i en global marknad.

– Utmaningarna måste hanteras produktionstekniskt och organisatoriskt i takt med att nya affärsmodeller växer fram, säger Hans Holmberg.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in