Trådlösa lösningar kan effektivisera utbyggnaden av bredband

By on 16 oktober, 2021
Arkivbild

Trådlös teknik kan sänka kostnaderna för bredbandsutbyggnaden, men lokala förhållanden avgör vilken teknik som är mest kostnadseffektiv. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

PTS har analyserat möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025, och bedömer som tidigare att det blir en utmaning att fullt ut nå målet. Det finns goda möjligheter att nå 98 procent med 1 Gbit/s till 2025, vilket är det första delmålet för 2025. Den största utmaningen kommer att vara att nå ytterligare 1,9 procent av hushållen och företagen med 100 Mbit/s, vilket är det andra delmålet där 99,9 procent ska ha tillgång.

Om dessa hushåll och företag som saknar 100 Mbit/s skulle anslutas med fiber och på så sätt få minst 1 Gbit/s bedömer PTS att detta skulle kosta 16–20 miljarder kronor utöver de investeringar marknadsaktörerna antas göra inom den aktuella perioden. Skulle de i stället anslutas med minst 100 Mbit/s via mobilnäten skulle det kosta 12–14 miljarder kronor, enligt PTS beräkningar. Nya och uppgraderade sändarplatser står för ungefär halva kostnaden. Den andra hälften av kostnaden är investeringar för att ansluta de mest utnyttjade sändarplatserna med fiber. PTS har inte uppskattat vad kostnaden skulle kunna bli om mobilnäten används i kombination med andra trådlösa tekniker.

För en kostnadseffektiv utbyggnad där användarna garanteras 100 Mbit/s via trådlösa nät krävs att kluster av byggnader kan anslutas via samma sändarplats. Lokala förhållanden spelar därmed en stor roll när det gäller om fiber eller trådlösa nät ger den billigaste utbyggnaden.

Samhället behöver fortsatt ta ett stort ansvar för att alla i Sverige ska få en bra bredbandsuppkoppling. Tillskotten av offentliga medel och en aktiv samverkan på lokal, regional och nationell nivå behöver fortsätta för att så effektivt som möjligt skapa dessa förutsättningar, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.
 
Tre delmål för hushåll och företag till 2025

Regeringens bredbandsmål för 2025 har tre delmål som PTS följt upp.

  • Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s. Enligt PTS prognoser kommer 97,5–98,5 procent att ha sådan tillgång år 2025.
  • Det andra delmålet innebär att ytterligare 1,9 procent (dvs 99,9 procent) bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s. PTS bedömer att 97,5–98,5 procent kommer att ha sådan tillgång 2025.
  • Det tredje delmålet är att samtliga hushåll och företag bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. PTS bedömer att 99,0–100 procent kommer ha sådan tillgång 2025.

För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgränsen.

Användning i bilar och tåg en fortsatt utmaning för att nå mål om stabila mobila tjänster

PTS räknar med att 96 procent av de ytor där användare normalt befinner sig kommer att ha en mobiltäckning som ger stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. De största utmaningarna handlar om täckning i fordon som bilar och tåg, eftersom fordonet dämpar signalen som användaren kan utnyttja.

Sverige
Örebronyheter

Källa PTS – Post och Telestyrelsen
Om rapporten
Rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport där PTS bedömer Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens bredbandsmål.

You must be logged in to post a comment Login