Trafikinsatsvecka med hastigheten i fokus

Av på 16 april, 2020
Arkivbild

Nästa vecka genomförs en nationell trafikinsatsvecka i region Bergslagen och övriga delar av landet med inriktning mot kontroller av hastighet.

Trafikinsatsveckan pågår mellan 20 och 26 april. Den kommer att följas upp både regionalt och nationellt. Målsättningen är att minska antalet dödade och skadade i trafikmiljön.

– Ett av polisens uppdrag är att jobba aktivt för en sänkt medelhastighet på våra vägar då all forskning entydigt visar att detta räddar liv, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Till exempel kan en sänkning av medelhastigheten med 2 km/h innebära en minskning av antalet döda med 10 procent.

– Att få ner medelhastigheten är en mycket viktigt faktor för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Polisens uppgift är att vara repressiv och verka förebyggande genom hög synlighet, menar Leif Svensson.

Synligt och mobilt

Kontroller kommer att genomföras synligt, med mobil övervakning (ATK) men även genom dold trafikövervakning i video/pilot-fordon.

– Förhoppningen är att det under denna trafikinsatsvecka kommer att genomföras ett stort antal trafikkontroller med spridning i både tid och rum, så att den upplevda upptäcktsrisken ökar.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in