Trafikverket manar till ökad uppmärksamhet

By on 10 september, 2022
Bild: Trafikverket

Trafikverket manar till ökad uppmärksamhet när risken för viltolyckor ökar under hösten, när vilda djur rör på sig mer under sensommaren och hösten ökar risken för viltolyckor.

Trafikverket manar därför trafikanter att vara uppmärksamma ute på vägarna.

Vägar och järnvägar påverkar djur och växter bland annat genom att vara barriärer för djuren. Detta blir extra tydligt under hösten då fler viltolyckor inträffar jämfört med under vår och sommar.

– När vi nu går in i en period där djuren är mer rörliga samtidigt som trafiken är som störst, i gryning och skymning, är det viktigt att vara uppmärksam. Det gäller även på vägar med mindre tät trafik, säger Mikael Alm, utredningsledare vid Trafikverket.

Trafikverket arbetar aktivt med att förebygga viltolyckor. Det finns idag exempelvis cirka 800 mil viltstängsel utmed svenska vägar.

Trafikverket arbetar också med att minska de ekologiska barriärerna så att de vilda djuren kan korsa vägar och järnvägar på ett säkert sätt. Exempelvis genom att bygga olika typer av passager på sträckor där det finns viltstängsel

Trafikverket följer också den tekniska utvecklingen och testar hur ny teknik kan bidra till att minska viltolyckorna.

Hur kan man minska risken för viltolycka?

  • Hastigheten påverkar upptäcktsrisken. Att hålla hastigheten ökar möjligheten att upptäcka vilt på vägen och att hinna reagera i tid.
  • Var vaksam. Håll ögonen på vägområdet och sök av vägkanterna med blicken. Var särskilt vaksam i skymning och gryning och när landskapet ändras, till exempel i övergångar mellan
  • skog och öppen mark. Fokus på vägen och sidoområdet, inte på telefonen.
  • Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man larmar polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så  det slipper lida.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Trafikverket
Ta del av information Trafikverkets arbete med viltolyckor samt länsvisa viltolyckskartor på trafikverket.se

You must be logged in to post a comment Login