Trafikverkets säkerhetskultur behöver förbättras

By on 21 mars, 2017

Trafikverkets helhetssyn och styrning av arbetet med trafiksäkerhet behöver förbättras, det framgår av Transportstyrelsens utredning av Trafikverkets säkerhetskultur inom järnvägen.

Utredningen om Trafikverkets arbete med trafiksäkerhet inom järnvägsområdet är en del av Transportstyrelsens ordinarie tillsynsarbete. Syftet är att identifierat områden som fungerar och vad behöver förbättras. Granskningen visar att samtliga områden inom Trafikverkets säkerhetskultur kan förbättras.

Det systematiska arbetet med trafiksäkerhet, särskilt den övergripande styrningen bedöms ha ett mycket stort förbättringsbehov. Trafikverket behöver också stärka sin kontroll och uppföljning av sina underhållsentreprenörer.

I dagsläget ser vi ingen omedelbar risk att dessa brister äventyrar trafiksäkerheten på spåren. Det är fortfarande mycket säkert att åka tåg. Men på sikt kan trafiksäkerheten i spåren påverkas och det krävs ett fokuserat arbete av Trafikverket för att förbättra säkerhetskulturen, säger Claes Elgemyr på Transportstyrelsen.

Omfattande dokumentation
Trafikverkets dokumentation bedöms vara väldigt omfattande och krångligt skriven. Denna otydlighet gör det svårt för medarbetare och chefer att förstå hur Trafikverket som organisation vill styra säkerhetsarbetet.

Trafikverkets medarbetare, särskilt den operativa personalen, har ett stort yrkeskunnande. Deras kompetens överbryggar till viss del svagheterna i styrningen. Men i takt med att ny personal kommer in krävs att Trafikverket får ordning på sin dokumentation och styrning, säger Claes Elgemyr.

Många av de brister som utredningen pekar på är redan kända av Transportstyrelsen och Trafikverket.

– Trafikverket arbetar också med att förbättra säkerhetskulturen inom många områden. Därför meddelar vi inga förelägganden nu utan avvaktar besked om vad Trafikverket gör, säger Claes Elgemyr.

Vad är säkerhetskultur?
Utredningen utgår från Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur. Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.

Transportstyrelsen har tidigare gjort en liknande utredning av säkerhetskulturen på LFV.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login