Tre av fyra har riktlinjer mot trakasserier på jobbet

By on 29 mars, 2018

Knappt tre av fyra anställda, 73 procent, säger att de har riktlinjer mot sexuella trakasserier på sin arbetsplats. 15 procent uppger att riktlinjer saknas, det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av företagshälsan Avonova.

Alla arbetsgivare behöver markera tydligt mot sexuella trakasserier. Att ta fram riktlinjer är en god start på ett strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar trygghet för de anställda, säger Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på Avonova.

Efter höstens metoo-upprop har Avonova märkt av en ökad efterfrågan på utbildningar om kränkningar och övergrepp på arbetsplatsen. Den enorma mängden vittnesmål har fått fler chefer att inse behovet av att arbeta aktivt med frågorna.

– Som chef bör man se till att riktlinjerna mot sexuella trakasserier verkligen används, så att de inte blir tomma floskler. Informera regelbundet om riktlinjerna och involvera medarbetarna i diskussioner om hur man ska bemöta varandra på arbetsplatsen, säger Robert Persson Asplund.

Tre tips om riktlinjer mot sexuella trakasserier

 1. Genomför utbildningar.
  Håll årliga utbildningar för chefer, skyddsombud och medarbetare där företagets riktlinjer gås igenom.
 2. Uppdatera regelbundet. 
  Uppdatera företagets riktlinjer mot sexuella trakasserier regelbundet och informera samtidigt alla om vad de innebär.
 3. Prata om bemötande.
  Involvera löpande medarbetarna i diskussioner om hur ni vill bemöta varandra på arbetsplatsen.

Fakta om Sifoundersökningen 
Undersökningen genomfördes per telefon under perioden 30 januari–12 februari 2018. 1 010 svenska arbetare och tjänstemän deltog i undersökningen.

 • På frågan ”Vet du om ni har några riktlinjer kring sexuella trakasserier på din arbetsplats?” svarade
 • 73 procent ”Jag vet att vi har riktlinjer”
 • 15 procent ”Jag vet att vi inte har riktlinjer”
 • 13 procent ”Tveksam/vet ej”.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login