Tre av tio 70-åringar i Örebro län jobbar

Av på 14 december, 2020
Arkivbild

Allt fler pensionärer jobbar allt högre upp i åldrarna, en ny rapport från Alecta visar att hela 26 procent av 70-åringarna i Örebro län hade inkomster från arbete.

Men detta gäller framför allt män. Andelen kvinnor som jobbar i samma ålder är betydligt lägre.

Vilka typer av inkomster har svenskar över 60 år? Och vilken roll spelar pensionen i förhållande till arbetsinkomsterna? Med hjälp av ett omfattande datamaterial från SCB har Alecta analyserat pensioneringsprocessen runtom i landet.

En tydlig trend är att allt fler jobbar allt högre upp i åldrarna. Bland Örebro läns 70-åringar hade 26 procent förvärvsinkomster som komplement till pension och andra inkomster.

– Studien visar att andelen äldre som arbetar högre upp i åldrarna ökar över hela landet. Den mest spännande utvecklingen är att fler och fler kombinerar jobb och pension efter 65 och därmed blir vad vi kallar ”jobbonärer”. För många handlar pensioneringen inte längre om en enskild händelse i livet utan om en förändring av sättet att leva och försörja sig som sträcker sig över flera år, säger Fredrik Palm, chefsanalytiker på Alecta.

Även om trenden är att fler och fler äldre jobbar, är andelen arbetande 70-åringar i Örebro län något lägre än i landet som helhet. Rikssnittet ligger på 27 procent.

Gäller framför allt män

Att fler och fler väljer att jobba efter 65 år gäller både män och kvinnor. Men det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som kompletterar sin pension med förvärvsarbete.

I Örebro län hade 30 procent av alla 70-åriga män inkomster från arbete, jämfört med endast 21 procent av kvinnorna.

– Att det är vanligare bland män än bland kvinnor att jobba efter 65 är ett mönster vi ser över hela landet. En orsak är att kvinnor ofta har psykiskt och emotionellt mer krävande jobb och en mindre flexibel arbetssituation. Till exempel är det vanligare med schemalagd arbetstid. Män å andra sidan identifierar sig mera med sin yrkesroll och har oftare ett yrke där man själv kan välja var, när och hur mycket man vill arbeta, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Skillnaden mellan män och kvinnor är något större i Örebro län än i riket som helhet.

Här ser vi ett tydligt geografiskt mönster. I norr är det relativt liten skillnad mellan män och kvinnor, medan det i stora delar av Götaland är betydligt vanligare att äldre män har en förvärvsinkomst (se kartan). Här är det uppemot 50 procent fler 70-åriga män än kvinnor jobbar.

Så stor andel av 70-åringarna jobbar – län för län
  Män Kvinnor Skillnad
(procentenheter)
Blekinge 27 % 19 % Dalarna 30 % 23 % Gotland 36 % 23 % Gävleborg 29 % 21 % Halland 33 % 24 % Jämtland 32 % 27 % Jönköping 35 % 24 % Kalmar 32 % 20 % Kronoberg 34 % 25 % Norrbotten 26 % 22 % Skåne 28 % 21 % Stockholm 32 % 26 % Södermanland 29 % 22 % Uppsala 35 % 25 % Värmland 30 % 23 % Västerbotten 29 % 23 % Västernorrland 28 % 21 % Västmanland 30 % 19 % Västra Götaland 31 % 22 % Örebro 30 % 21 % Östergötland 30 % 20 %

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in