Tre av tio företag accelererar försäljningen inför lågkonjunktur

Av på 16 juni, 2019

Över hälften, 59 procent, av Sveriges företag menar att Sverige antingen är i en lågkonjunktur redan nu eller kommer befinna sig i en sådan inom två år. Knappt vart tredje företag, 31 procent, uppger att man avser öka försäljningen för att hantera nedgången. Det är fler än de 15 procent som föredrar att minska antalet nyanställningar.

Det framgår i den återkommande internationella undersökningen European Payment Report 2019, sammanställd av kredithanteringsföretaget Intrum, där 11 856 företag i 29 länder i Europa har besvarat frågor om betalningstider och det ekonomiska läget. I Sverige deltog 613 företag.

Även om förhållandevis många företag uppger att de ska gasa för att möta lågkonjunkturen är de defensiva åtgärderna vanligast. Av de företag som förutspår en lågkonjunktur inom de kommande 3-5 åren menar 45 procent att man ska undvika att dra på sig onödiga skulder, och 43 procent svarar att man ska minska sina kostnader.

Svenska företag bland de mest pessimistiska i Europa
Efter år av tillväxt tyder allt fler tecken, som en instabil bostadsmarknad, en pendlande privatkonsumtion och ett ökande antal konkurser*, på att Sverige närmar sig en lågkonjunktur.

Företagen i Sverige ser även en stadigt ökad finansiell risk för de egna kunderna. 18 procent uppger att den finansiella risken för kunderna kommer att öka det kommande året, jämfört med 16 procent 2018 och 7 procent 2017.

– Väl rustade företag ser över sina kostnader för att undvika onödiga utgifter, framförallt när man nu ser tecken på att ekonomin kan vara på väg att vända. Att vart tredje företag uppger att man kommer gasa för att möta lågkonjunkturen tolkar jag som ett tecken på att man är väl förberedda. Det är också åtgärder som kan skapa nya tillväxtmöjligheter under perioden, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Svenska företag hör samtidigt till de som i störst utsträckning tror att en ekonomisk tillbakagång kommer att inträffa i närtid; 71 procent menar att vi kommer drabbas av en lågkonjunktur inom 3-5 år, jämfört med 53 procent av samtliga europeiska företag som deltog i undersökningen. Svenska företag placerar sig därmed på plats 8 av 29 efter företagen i Grekland, Italien, Portugal, Tjeckien, Rumänien, Estland och Slovenien, som uttrycker en större oro för en kommande lågkonjunktur.

Större företag trycker på för längre betaltider
Årets undersökning visar att svenska företag i allt större utsträckning pressas att acceptera långa betaltider. Drygt hälften av företagen, 55 procent uppger att de accepterat längre betalningstider än de är bekväma med. Av dessa uppger två av tre, 65 procent, att det främst är större företag som tryckt på för längre betaltider. 

–Trots flera initiativ för att korta betaltiderna i Sverige ser vi att antalet dagar det i genomsnitt tar för svenska företag att få betalt från sina kunder fortsatt ligger stabilt över 30 dagar. Det är tydligt att vi ännu inte har uppnått den attityd- och beteendeförändring som krävs för att sunda betaltider ska bli verklighet, fortsätter Fredrik Backman.

Snabbare betalningar skulle ge fler jobb
European Payment Report visar år efter år att betalningar i tid skulle göra det möjligt för europeiska och svenska företag att anställa, och årets resultat är inget undantag.

– Att få betalt i tid för levererade varor och tjänster är centralt för de flesta företags möjlighet att kunna investera och anställa.I år uppger 14 procent av svenska företag att man skulle kunna anställa om man fick betalt snabbare, vilket skulle medföra att ett stort antal nya jobb skulle kunna växa fram. Frågan om när företag får betalt är fortsatt viktig för hela samhällsekonomin, framhåller Fredrik Backman.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in