Tre av tio nya bilar laddbara i Örebro län

By on 6 juli, 2021
Arkivbild

Under andra kvartalet var 33 procent av alla nyregistrerade bilar i Örebro län rena elbilar eller laddhybrider. Det är en rekordstor andel. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.

Privatbilismen är en av de största utsläppsbovarna. Av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer omkring 15 procent från personbilar.

Men fordonsflottan är på väg in i en stor omställning. Försäljningen av laddbara och eldrivna fordon har tagit fart.

Under andra kvartalet 2021 var 33 procent av alla nyregistrerade personbilar i Örebro län laddbara (sammanlagt registrerades 1 558 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 55 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 65 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Under år 2020 såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under andra kvartalet fortsatte den här trenden. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar ökade.

Så även i Örebro län. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+7 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.

Nya utsläppsregler formar säljkurvorna

Två nya styrmedel har satt tydlig prägel på nybilförsäljningen. Vid årsskiftet skärpte EU sina utsläppskrav på fordonstillverkarna, som fick trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter. Förklara till stor del uppgången i slutet av 2020 som sågs på många håll.

Från och med den 1 april sänktes miljöbonusen för laddhybrider, medan elbilsköpare fick en större morot. Det här gjorde att rekordmånga passade på att köpa laddhybrider under mars månad (nästan 15 000 nya bilar i hela landet).

Med skärpta utsläppsgränser på malussidan sköt även försäljningen av bensin- och dieselbilar i höjden under mars månad. Sammanlagt registrerades över 27 000 nya bensin- och dieselbilar.

I april däremot svängde pendeln. Då var det istället elbilarna som slog rekord i den nationella statistiken. Under maj och juni fortsatte den här utvecklingen.

Följande bild visar utvecklingen i Örebro län.

– EU:s fordonsregler är otroligt styrande. Flaskhalsen är just nu är inte efterfrågan, utan utbudet, säger Jonas Eliasson, som är måldirektör för tillgänglighet på Trafikverket och gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet.

Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket, menar att det är svårt att förutsäga hur utvecklingen kommer fortsätta.

– Jag tror vi kommer se en fortsatt ökning, men kanske inte lika snabbt som under det senaste året. Många äger två bilar och man kan tänka sig att det är lättare att byta ut den första bilen till en elbil, säger han.

Prognosen är att elbilarna kommer bli ekonomiskt allt mer konkurrenskraftiga, men plånboken är inte den enda faktorn som har betydelse.

– Elbilar kommer fortfarande med restriktioner kring räckvidd och tillgång till dragkrok. I dag har varannan bil har dragkrok, säger Håkan Johansson

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 43 procent av alla nya bilar laddbara under andra kvartalet. Det är är en rekordstor andel. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet.

Jämfört med andra län sticker försäljningen av elbilar och laddhybrider inte ut nämnvärt i Örebro län. Under andra kvartalet var nyregistreringen tolfte högst i hela landet (bland 21 län).

Elektifieringen av fordonsflottan har tagit fart, men är det snabbt nog? Vi på Newsworthy har räknat på det.

Svårt att nå klimatmålen

Trots att elektifieringen av fordonsflottan tagit fart kommer det bli en rejäl utmaning att nå klimatmålen för transportsektorn. Det nationella målet är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030.

Newsworthy publicerade tidigare i år en omfattande analys av förutsättningarna att nå det här målet. Vår slutsats är att det kommer bli synnerligen svårt att klara 2030-målet utan betydande mängd biobränslen.

Vi har även räknat på transportsektorns klimatmål ur ett koldioxidbudgetperspektiv och kan visa att Sverige, även om vi uppnår 2030-målet, kommer släppa ut betydligt med koldioxid än Parisavtalet kan ses ge oss rätt till.

HÄR REGISTRERADES DET FLEST LADDBARA BILAR UNDER ANDRA KVARTALET I ÖREBRO LÄN

Kommun Andel laddbara Antal laddbhybrider Antal elbilar Antal nya bilar totalt
Lekeberg 65 % 8 12 31
Ljusnars-berg 60 % 3 3 10
Nora 41 % 5 12 41
Örebro 34 % 157 177 975
Kumla 34 % 11 23 101
Lindesberg 32 % 17 16 104
Karlskoga 27 % 16 22 139
Askersund 26 % 4 4 31
Hallsberg 25 % 8 6 57
Laxå 21 % 1 2 14
Degerfors 15 % 1 3 27
Hällefors 11 % 1 2 28

Om statistiken

  • Laddbara bilar: Rena elbilar och laddhybrider. Laddhybrider är fordon som går att ladda med sladd, men som även har en förbränningsmotor.
  • Fossilbilar: Till den här gruppen räknar vi förutom diesel- och bensinbilar även så kallade elhybrider. Elhybrider har en elmotor men går inte att ladda. I en del sammanställningar placeras den i samma kategori som laddhybrider, men vår bedömning är att den snarare bör ses som en fossilbil, om än något effektivare sådan.
  • Statistiken kommer från SCB och avser andra kvartalet 2021.
  • Den här artikeln genereras endast för de kommuner och län som hade minst 100 nybilsregistreringar under andra kvartalet.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login