Tre nya ledamöter till Bröstcancerförbundets forskningskommitté

Av på 12 april, 2019

Bröstcancerförbundets styrelse har valt professor Lisa Rydén, docent Johan Ahlgren och docent Johan Hartman till nya ledamöter i forskningskommittén. Forskningskommittén har som uppgift att tillsammans med representanter från Bröstcancerförbundet besluta och bevilja forskningsanslag till patientnära klinisk forskning.

– Vi är hedrade att så framstående personer med djup kunskap inom sina respektive områden som Lisa Rydén, Johan Ahlgren och Johan Hartman kommer att delta i forskningskommitténs arbete. De är ett välkommet tillskott när vi ska gå igenom ansökningar och välja vilka forskningsprojekt vi ska finansiera, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

I Bröstcancerförbundets forskningskommitté deltar:

  • Johan Ahlgren, docent, specialist i onkologi och chef regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
  • Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi
  • Jan Frisell, professor i bröstkirurgi, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  • Johan Hartman, docent, klinisk patolog, Stockholm, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
  • Barbro Linderholm, docent, överläkare i onkologi, Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken
  • Henrik Lindman, docent, överläkare i onkologi, Uppsala, Akademiska sjukhuset, onkologiska kliniken
  • Malin Sund, professor, överläkare i kirurgi, Umeå, Norrlands Universitetssjukhus
  • Lisa Rydén, professor, överläkare i kirurgi, Lunds Universitetssjukhus, Kirurgicentrum

Från Bröstcancerförbundet deltar Susanne Dieroff Hay ordförande, Rose-Marie Fredrikson vice ordförande, Elisabet Schesny ledamot och Peter Winberg sekreterare.

Fram till 7 juni går det att ansöka om anslag till patientnära klinisk forskning. I september sammanträder forskningskommittén och beslut kommuniceras till de sökande forskarna senast vecka 43.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in