Tre trender som formar framtidens bostadsmarknad

Av på 9 maj, 2021
Arkivbild

Bostadsmarknaden står inför stora och genomgripande förändringar de kommande åren. Klimatförändringar, socioekonomiska klyftor och nya värderingar kommer med stor sannolikhet att föra marknaden i nya riktningar. Men, på vilket sätt? Det har Mäklarsamfundet undersökt i en ny, framtidsspanande rapport.

I en ny rapport med titeln ”Du sköna nya värld? Hur megatrender formar framtidens bostadsmarknad” har Mäklarsamfundet analyserat hur ett antal globala megatrender kan påverka svensk bostadsmarknad de kommande decennierna. I rapporten diskuteras möjliga konsekvenser av sex stora så kallade megatrender. Tre områden bedöms få särskilt stor påverkan på svensk bostadsmarknad.

Klimatet

Klimatförändringar och hållbarhet kommer att få en allt större påverkan på bostadsmarknaden. Medvetenheten om behovet av omställning slår igenom. Allt fler får förståelse för att riskerna, och därmed även kostnaderna, med att bosätta sig i vissa områden ökar i takt med klimatförändringarna. Efterfrågan på hållbara och energieffektiva lösningar och installationer kommer att öka.

Nya värderingar

Värderingar kring boende förändras på ett genomgripande sätt. De yngre generationerna som nu gör inträde på bostadsmarknaden drivs av andra värderingar, vilket gör att så väl bostadsutvecklare som stadsplanerare behöver tänka om. Digitalisering, distansarbete och nya familjekonstellationer påverkar också våra boendepreferenser.

Socioekonomiska klyftor

Förutsättningarna för de som idag ska ta klivet in på bostadsmarknaden är betydligt sämre än för de som ägt ett boende under lång tid och gynnats av värdeökningar, extremt låga räntor och ökande disponibla inkomster. Om åtgärder inte vidtas kommer ojämlikheten att öka med stora sociala konsekvenser som följd.

– Vi lever i omvälvande tider och vi kan aldrig säkert veta vad framtiden bär med sig. Med den här framtidsspaningen vill vi stimulera diskussionen om vilka åtgärder som krävs för att rusta bostadsmarknaden för framtiden. Inte minst handlar det om vad beslutsfattarna behöver göra för att stimulera ökad rörlighet och ge de yngre generationerna bättre förutsättningar att på sikt kunna förverkliga sina bostadsdrömmar, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mäklarsamfundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in