Trendbrott för solceller

By on 10 mars, 2017

Det rör på sig på solcellsmarknaden. För sjätte månaden i rad ökar antalet föranmälningar om installation av solceller över prognos. E.ON är Sveriges största elnätsägare med elnät över stora delar av landet. När kunder installerar solceller, måste en anmälan ske till elnätsägare.

Vi har därför en mycket bra koll på hur utvecklingen ser ut. Och just nu installeras det mer solceller än de mest optimistiska prognoserna förutsett, berättar Peter Andersson som ansvararar för solcellsanslutningar i E.ONs elnät.

Från och med september månad märks en plötslig ökning. Under de senaste sex månaderna har antalet föranmälningar ökat med hela 108 procent. Vad som ligger bakom den hastiga ökningen är inte helt klarlagt men Peter Andersson har några förklaringar: – Vi kan se att väldigt aktiva återförsäljare kan ha lokala effekter. Likaså är det vanligt med ”grannsmitta”, installerar någon på gatan solceller så hakar andra på. Det finns också personer med tillgängligt kapital som ser solceller som en intressant sparform i en tid med låga räntenivåer.

Den typiske investeraren i en solcellsanläggning har hittills varit en privatperson i villa som vill producera sin egen förnybara el. Nu växer intresset bland företag, kommuner, bostadsrättsföreningar och lantbruk.

Det har också gjort att det är större anläggningar som sätts upp nu. Solenergi börjar bli mer intressent även ut ett ekonomiskt perspektiv. I och med att kostnaden för att producera solenergi har sjunkit snabbt och tekniken blivit effektivare så blir ”business-caset” för större anläggningar allt bättre. Framförallt gäller det investeringar där det finns en hög grad av egen utnyttjande. Den bästa kilowattimmen är den man använder själv, säger Peter Andersson.

Regionalt
Örebronyheter

FAKTA
I dag får vem som helst installera solceller på ett tak, det krävs ingen certifiering eller utbildning. Därför är det extra viktigt att man som kund använder sig av en seriös aktör som lägger vikt vid arbetsmiljösäkerhet, använder korrekt och godkänd personskyddsutrustning och fallskydd. Är man osäker på företagets säkerhetstänk, kan man be att få se deras arbetsmiljöplan för installationen som enligt lag ska finnas vid varje solcellsinstallation och entreprenad.

You must be logged in to post a comment Login