Trivs labbpersonalen i Örebro bättre än övriga landet

By on 12 juli, 2022
Arkivbild

Arbetsgivarna i hälften av Sveriges 21 regioner har stora svårigheter att behålla sina biomedicinska analytiker. Orsakerna är flera: Ett lågt löneläge, hög arbetsbelastning, bristande utvecklingsmöjligheter och små utsikter att påverka schemaläggningen av arbetstider.

– I samtal med våra medlemmar framkommer ofta att många fler skulle vilja byta arbetsgivare, men att möjligheterna att hitta ett nytt arbete på bostadsorten är begränsade. Det upplevs också svårt att rycka upp familjen och flytta av karriärskäl när man inte är den person i hushållet som drar in större delen av inkomsten, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i modern sjukvård. De utför och analyserar alla provresultat som läkarna behöver för att kunna ställa en korrekt sjukdomsdiagnos och sätta in rätt slags behandling.

Örebro bättre än rikssnittet

Men det är stora skillnader mellan olika regioners förmåga att behålla kompetens som behövs för att sjukvården ska fungera. Det visar fackförbundet Naturvetarnas kartläggning av diagnostiken i Sverige.

Värst är läget i Värmland, medan Jönköping lyckas bäst med att behålla de biomedicinska analytiker som anställs. Örebro tillhör de fem regioner som har lägst personalomsättning med en rekryteringsgrad på sju procent.

I landet som helhet ligger rekryteringsgraden för biomedicinska analytiker på 11 procent, vilket är exceptionellt högt jämfört med den genomsnittliga rekryteringsgraden på arbetsmarknaden som är 2,5 procent enligt SCB.

– Det är tydligt att bristen på biomedicinska analytiker inte kan lösas enbart med fler utbildningsplatser. Villkoren måste också förbättras för dem som redan är ute i arbetslivet, säger Per Klingbjer.

Regionerna med högst personalomsättning:

  • Värmland
  • Norrbotten
  • Gotland & Sörmland

Regionerna med lägst personalomsättning:

  • Jönköping
  • Västerbotten
  • Kronoberg & Västmanland

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Naturvetarna

You must be logged in to post a comment Login