Trögrörlig villamarknad hinder för barnfamiljer

Av på 23 augusti, 2021
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet har undersökt hur stor andel av de villor som såldes 1990 som har återförsålts under åren 1990 till och med 2020. Analysen visar att 64 procent av villorna har återförsålts under perioden och att den genomsnittliga innehavstiden för de som sålt under perioden var 10 år. Med en mer rörlig villamarknad skulle utbudet öka och fler barnfamiljer kunna göra verklighet av villadrömmen.

Pandemin har fått villamarknaden att koka i nästan hela landet. Samtidigt bebos villabeståndet främst av seniorer, medan barnfamiljer i många delar av landet har svårt att ta klivet från trångbodd lägenhet till villa eller radhus. Underutbudet av villor i kombination med en stark efterfrågan i pandemins kölvatten har fått priserna att rusa. Prisökningarna i kombination med gällande låneregler gör villadrömmen avlägsen för många barnfamiljer i allt fler delar av landet. Vid sidan av ökad småhusproduktion skulle en snabbare omsättningstakt i villabeståndet bidra till ett större utbud.

Mäklarsamfundet har undersökt hur lång tid det tar för villabeståndet att återförsäljas och hur länge en ägare bor i sin villa. Utgångspunkten för analysen är alla villaförsäljningar 1990. Dessa har följts över tid för att se hur lång tid det tar för dessa villor att återförsäljas minst en gång.

– Det finns gott om indikationer på att äldre seniorer bor kvar i sina villor under lång tid. En stor andel bor fortfarande, tre decennier senare, kvar i sina villor. Om fler gavs möjligheten att flytta till något mindre och mer bekvämt skulle villautbudet öka ordentligt. Det skulle underlätta för familjebildare att förverkliga villadrömmen i våra tillväxtregioner, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Analysen visar att av de som köpte en villa 1990 bor 36 procent fortfarande, drygt 30 år senare, kvar. Omvänt har 64 procent av dessa villor återförsålts minst en gång. Den genomsnittliga innehavstiden skiljer sig inte nämnvärt åt mellan Storstockholm, Storgöteborg eller landsorten. De som bott längst i sina villor, men ändå sålt under perioden, bodde i genomsnitt i villan i mellan 14.5 år och 15.7 år.

Rapporten visar också hur omsättningen på villamarknaden under tre decennier har korrelerat med konjunkturen och omvärldshändelser som finansiella störningar och införandet av olika kreditrestriktioner. Mäklarsamfundets bedömning är att omvärldshändelser och kreditregleringar inte bara påverkar prisutvecklingen utan även omsättningstakten.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mäklarsamfundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in